REVALIDEREN IN REVALIDATIEZIEKENHUIS REVARTE


AANVRAAG HOSPITALISATIE


Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via een opnameformulier. Je kan dat hieronder downloaden. Gelieve het ingevuld formulier terug te bezorgen aan onze opnameplanners via opnameplanning@revarte.be 
 
  AANVRAAGFORMULIER VOOR HOSPITALISATIE AANVRAAGFORMULIER VOOR HOSPITALISATIE
 

Kom je van een ander ziekenhuis

De behandelende arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar je werd opgenomen, dient een aanvraag te richten naar de opnameplanners RevArte. Je gebruikt hiervoor bovenstaand  aanvraagformulier van ons revalidatieziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag kom je op de wachtlijst te staan en wordt er contact opgenomen met het doorverwijzend ziekenhuis of met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. Je wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons revalidatieziekenhuis.
 

Kom je van thuis

Je huisarts dient een aanvraag te richten naar de opnameplanners van ons revalidatieziekenhuis RevArte. Je gebruikt hiervoor bovenstaand aanvraagformulier van ons revalidatieziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag wordt er contact opgenomen met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. Je wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons ziekenhuis.

 

AANVRAAG DAGREVALIDATIE

 
De revalidant verblijft in zijn of haar thuissituatie en volgt  overdag in het revalidatieziekenhuis RevArte zijn of haar behandelplan op vooraf bepaalde therapie-uren
We maken nog een onderscheid in dagrevalidatie en geriatrisch dagziekenhuis: 

De dagrevalidatie is functioneel een afzonderlijke eenheid  met een multidisciplinair behandelteam onder leiding van een hoofdverpleegkundige en een revalidatiearts.  In de dagrevalidatie bevat het behandelplan minstens twee behandedisciplines bv. kinesitherapie en ergotherapie.  

Het geriatrisch dagziekenhuis zorgt voor een verdere diagnostische en therapeutische oppuntstelling van de ambulante patiënt  met een geriatrisch profiel.
 

Kom je van een ander ziekenhuis

Er dient een aanvraag tot opname te gebeuren via onze sociale dienst minstens 1 week voor ontslag uit het ziekenhuis door middel van het opnameformulier voor dagrevalidatie.

AANVRAAGFORMULIER VOOR DAGREVALIDATIE AANVRAAGFORMULIER VOOR DAGREVALIDATIE
 

Kom je van thuis

Maak een afspraak met de revalidatiearts via het medisch secretariaat.
 
Medisch Secretariaat Revalidatieziekenhuis RevArte
tel. 03  210 60 05
Stuur een e-mail naar het Medisch Secretariaat
 
De revalidant wordt dan samen met de belangrijke naaste uitgenodigd voor een medisch onderzoek bij een revalidatiearts. 
 
De revalidatiearts zal in overleg met de revalidant, de sociaal verpleegkundige en de hoofdverpleegkundige van het dagcentrum een revalidatieprogramma voorstellen afgestemd op de door haar vastgestelde noden.

 

AANVRAAG AMBULANTE CONSULTATIE

 

Afspraken voor een (ambulante) consultatie met een revalidatiearts of aanvragen voor dagrevalidatie of geriatrisch dagziekenhuis gebeuren via:

Medisch Secretariaat Revalidatieziekenhuis RevArte
tel. 03 210 60 05  

Stuur een e-mail naar het Medisch Secretariaat  
 

Ambulante consultatie Neuropsychologie

Afspraken voor een (ambulante) consultatie neuropsychologie [bv. ikv klachten na een ongeval of na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)] gebeuren via e-mail naar de verantwoordelijke van de
Dienst Neuropsychologie
Stuur een e-mail naar de Dienst Neuropsychologie

 

Op zoek naar iemand specifiek

Voor contact met andere medewerkers ga naar 'Op zoek naar iemand specifiek' op de homepagina
Zoek iemand specifiek

 

Ambulante therapie

Ambulante therapie wordt aangeboden in het Revalidatieziekenhuis RevArte of op onze locatie op de Zorgcampus Hof ter Schelde Linkeroever Antwerpen. Hier omvat het revalidatie-behandelplan slechts één behandeldiscipline, bv. kinesitherapie.

 

DEEL DEZE PAGINA

revalidatieziekenhuis revarte

Contactname

Onthaal Revalidatieziekenhuis RevArte
Tel. 03 210 60 60
Contacteer Revarte

Medisch Secretariaat RevArte
Tel. 03 210 60 05
Contacteer Medisch Secretariaat

Aanvraagformulieren  

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV