Arts-specialisten 

(Internist-geriaters  en Specialisten in de Fysische Geneeskunde en Revalidatie-Geneeskunde)


Het medisch team bestaat uit artsen met elk een eigen specialisatie onder leiding van een hoofdgeneesheer. 
Ons medisch team uit internisten, geriaters en revalidatieartsen. Daarnaast is er ook een opvolging mogelijk door de behandelend neuroloog of orthopedist. In functie van de medische vraag zijn er ook specieke verwijzingen mogelijk naar andere geneesheer-specialisten zoals een oftalomoloog, neurochirurg, enz. 

De taak van de geneesheer-specialisten is om te interveniëren bij medische probleemgebieden en eventuele complicaties tegen te gaan.  Zij dragen ook een belangrijke verantwoordelijkheid in de opvolging van het genezingsproces van de patiënt. Door de revalidatiearts wordt samen met het multidisciplinaire team bij iedere patiënt een functionele analyse gemaakt en een revalidatiebehandelplan voorgesteld.  De internist heeft vooral oog voor de onderkenning en behandeling van mogelijke inwendig geneeskundige complicaties.

Revalidatieziekenhuis RevArte artsen
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV