Bezoekuren RevArte


Gezien de huidige situatie m.b.t. de verspreiding van het coronavirus, en meer bepaald in onze nabije omgeving, ziet ons ziekenhuis zich genoodzaakt om vanaf maandag 18/01/2021 GEEN BEZOEK TOE TE LATEN.

In deze context geldt onderstaande regeling

 

PATIËNTEN WAS - PRAKTISCHE WERKING:


Als bezoeker kom jr op maandag, woensdag, vrijdag en/of zaterdag tussen 19.30-20.00u aan de zij-ingang (parking). Als bezoeker komt je echter niet binnen in het ziekenhuis !

 

VUILE was:

• deze krijgt de bezoeker mee in een oranje zak  (beschikbaar aan het onthaal) met etiket, waarop patiëntennaam, kamer en afdeling staat vermeld;
• in geval van besmetting wordt bevuild linnen in een gele zak verpakt (beschikbaar op uw afdeling) (manipulatie besmet wasgoed: wassen op 60°C en na contact bevuild wasgoed volstaat het de handen goed te wassen met zeep;
• oranje/gele zakken die bevuild linnen hebben bevat, mogen nadien weggeworpen worden.

PROPERE was:

• de bezoeker krijgt bij de ophaling van de vuile was een witte zak met etiket mee (wordt bij afgifte vuile was meegegeven);
• bij aflevering gebruikt de bezoeker deze witte zak om de propere was in te steken en
voorziet hij/zij deze van het etiket met de naam van de patiënt, kamer en afdeling.

 

AANDACHT OM HIERBIJ VOLGENDE REGELS TE BEWAKEN:

• gelieve de aanlevering zodanig te laten beperken zodat de inhoud in de witte zak past;
• geen warme of op te warmen etenswaren mee te laten brengen;
• geschenkjes of attenties voor de patiënt of een zorgverlener kunnen tijdens dit moment
           meegebracht worden door de bezoeker;
• voor een nieuw opgenomen patiënt kan het familielid de identiteitskaart / kaart hospitalisatieverzekering
           bijv. DKV) meebrengen tijdens dit afgiftemoment (in omslag met naam patiënt);
• Het is niet de bedoeling dat u als patiënt op dit moment uw bezoeker aan de zij-ingang gaat
           begroeten. We moeten elk contact met externe personen vermijden (ook familie), dit in het kader van
           eenieders veiligheid.
 
Revarte is niet verantwoordelijk voor diefstal of verloren voorwerpen.  De CAFETARIA is GESLOTEN !

Een patiënt en/of bezoeker die deze afspraken niet nakomt zal hierover worden aangesproken door een medewerker. We rekenen graag op eenieders begrip voor deze noodzakelijke maatregelen en danken iedereen alvast voor de medewerking.
 
Directie RevArte


Virtuele bezoeken via skype zijn op afspraak :

 • stuur de aanvraag van het skypegesprek naar volgende mailadressen:  pastoraledienst@revarte.be  en  socialedienst@revarte.be ;

 • vermeld naam en voornaam + afdeling en kamernummer van de revalidant;

 • vermeld naam en voornaam + skypenaam van jezelf (familielid/kennis/vriend) ;

 • vervolgens ontvang je een mail met toelichting over de concrete werkwijze en afspraken ;

 • indien je de aanvraag niet kan mailen kan je tijdens de kantooruren telefonisch aanvragen via tel. 03/210.60.85 

Bij het cafetariabezoek vragen we je ook het gebruik van het mond-neusmasker en de social distancing maximaal te respecteren.
Gelieve deze procedure te volgen: 

 • Aanmelden: Je meldt je aan bij een medewerker aan de ingang van de cafetaria. 

 • Tafeltoewijzing: Deze medewerker zal je een tafel toewijzen en vragen je handen te ontsmetten.

 • Aantal: Je zit MAXIMUM met 1 persoon aan tafel (de patiënt en maximum 1 bezoeker).

 • Niet mengen: Het mengen van bezoek van verschillende patiënten is NIET toegestaan.

 • Mond-neusmasker: Je draagt steeds je mondmasker, dus ook als je iets gaat bestellen aan de toog.

 • Beperkt aantal plaatsen: Het aantal plaatsen in de cafetaria is beperkt, wees solidair met andere patiënten. 

 • Duur: Een cafetariabezoek kan maximum een uur duren. Nadien zal je verzocht worden om je tafel te verlaten zodat deze ontsmet kan worden door onze medewerkers voor een volgende patiënt en zijn bezoek.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ondertstaande is tijdelijk NIET van toepassing


Bezoekuren zijn alle werkdagen (ma-vrij) van 15.00u. tot 20.00u.
Tijdens de weekends en op feestdagen zijn de bezoekuren van 14.00u. tot 20.00u.

Uitzonderingen op de bezoekuren zijn enkel mogelijk na overleg met de hoofd- of adjunct-hoofdverpleegkundige van de betrokken afdeling.

In de inkomhal wijst de signalisatie je de weg om via lift of trap naar de juiste verpleegafdeling te gaan.

Om vermoeidheid van de revalidant te voorkomen vragen we alle bezoekers het bezoekersaantal en de bezoekduur te beperken en de aangegeven bezoekuren te respecteren. Laat kinderen korte bezoeken brengen en zorg ervoor dat ze niet rondlopen in gangen en op trappen. Mogen wij je ook vragen om het recht op de privacy  van andere patiënten te respecteren.

Gelieve rekening te houden dat de therapieën van elke revalidant belangrijk zijn en dat het kan gebeuren dat er tijdens de bezoekuren (nooit na 17u00) therapieën en/of onderzoeken voorzien zijn. Deze hebben voorrang op het bezoek en wij vragen je om daar begrip voor te hebben. revalidatieziekenhuis RevArte

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV