Bezoekuren RevArte

OPMERKING: onderstaande richtlijnen zijn geldig sinds maandag 17 augustus waardoor vroegere berichtgeving vervalt !

Revalidatieziekenhuis neemt in het kader van het coronavirus COVID-19 uit voorzorg strenge maatregelen voor patiënten en bezoekers. Daarom is er in het kader van de stijgende coronabesmettingen een beperkte bezoekregeling met aangepaste bezoekuren in ons ziekenhuis van kracht.

 

Het bezoek kan doorgaan wanneer u ELK BEZOEKMOMENT vooraf registreert via onderstaande link.

Als bezoeker kan je je bezoekmomenten vastleggen voor de komende week

OPGELET: REGISTRATIE KAN TOT UITERLIJK 15u op de dag van het bezoek !!

 

< REGISTREER HIER >

 

Een patiënt mag per dag max. 1 bezoeker ontvangen.


TIJDENS DE WEEK- EN WEEKENDDAGEN IS Bezoek mogelijk VAN

 • van 16.00 u. tot 20.00 u. WE MAKEN VOLGENDE AFSPRAKEN: 
 • Het dragen van een  mondneusmasker (geen sjaal) gedurende het ganse bezoek en het correct uitvoeren van handhygiëne door de bezoeker is verplicht.
  Als patiënt draag je enkel het door het ziekenhuis voorziene mondneusmasker (een eigen masker is niet toegestaan).  De patiënt draagt dit mondneusmasker gedurende het ganse bezoekmoment.

 • Een bezoeker die tot de risicogroep hoort (d.w.z. ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) raden we af om op bezoek te komen.

 • Een patiënt mag per dag max. 1 bezoeker ontvangen  (*)

 • Heb je als bezoeker klachten zoals hoest, kortademigheid, keelpijn, koorts of een loopneus, dan kom je niet op bezoek. Zowel bezoeker als patiënt zijn de afgelopen 14 dagen niet ziek (COVID-19) geweest of hebben geen positieve COVID-19-test afgelegd.

 • Het bezoek vindt plaats in de kamer van de patiënt of in de cafetaria. Bij 2-persoonskamers sluit de bezoeker het gordijn tussen de 2 kamerhelften. In de kamer dragen zowel bezoeker als patiënt het mondneusmasker en houden min. 1,5m. afstand.

 • U houdt zich aan de opgegeven bezoektijd. De bezoeker vergeet niet aan het einde van het bezoek zijn parkingticket te betalen aan de parkeerautomaat in de inkomhal (enkel met cash geld mogelijk).

 • Tijdens het kamerbezoek wordt er niets geconsumeerd

 • De bezoeker maakt geen gebruik van het toilet in de kamer.

 • Ontsmet regelmatig je handen: vóór je binnengaat in de kamer en het verlaten van de kamer.

 • De eenmalige bezoekregistratie gebeurt om ‘contact tracing’ mogelijk te maken.

(*) Uitzonderingen: 

Indien de bezoeker fysieke of mentale beperkingen heeft en er begeleiding vereist is,  kan dit vooraf aangevraagd worden bij de sociale dienst.
Bezoek van 1 eigen minderjarig kind (< 18 jr.) met max. 1 meerderjarige begeleider per patiënt per dag is toegestaan.
Bezoek van kleinkinderen is niet toegelaten.
     
BELANGRIJK:     De patiënt aan wie een uitzondering werd toegestaan wordt verzocht met zijn/haar bezoeker op de kamer te blijven en niet naar de cafetaria te komen.   De CAFETARIA is GESLOTEN !
We rekenen graag op eenieders begrip voor deze noodzakelijke maatregelen en danken iedereen alvast voor de medewerking.
 
Directie RevArte


Virtuele bezoeken via skype zijn op afspraak :

 • stuur de aanvraag van het skypegesprek naar volgende mailadressen:  pastoraledienst@revarte.be  en  socialedienst@revarte.be ;

 • vermeld naam en voornaam + afdeling en kamernummer van de revalidant;

 • vermeld naam en voornaam + skypenaam van jezelf (familielid/kennis/vriend) ;

 • vervolgens ontvang je een mail met toelichting over de concrete werkwijze en afspraken ;

 • indien je de aanvraag niet kan mailen kan je tijdens de kantooruren telefonisch aanvragen via tel. 03/210.60.85 

Bij het cafetariabezoek vragen we je ook het gebruik van het mond-neusmasker en de social distancing maximaal te respecteren.
Gelieve deze procedure te volgen: 

 • Aanmelden: Je meldt je aan bij een medewerker aan de ingang van de cafetaria. 

 • Tafeltoewijzing: Deze medewerker zal je een tafel toewijzen en vragen je handen te ontsmetten.

 • Aantal: Je zit MAXIMUM met 1 persoon aan tafel (de patiënt en maximum 1 bezoeker).

 • Niet mengen: Het mengen van bezoek van verschillende patiënten is NIET toegestaan.

 • Mond-neusmasker: Je draagt steeds je mondmasker, dus ook als je iets gaat bestellen aan de toog.

 • Beperkt aantal plaatsen: Het aantal plaatsen in de cafetaria is beperkt, wees solidair met andere patiënten. 

 • Duur: Een cafetariabezoek kan maximum een uur duren. Nadien zal je verzocht worden om je tafel te verlaten zodat deze ontsmet kan worden door onze medewerkers voor een volgende patiënt en zijn bezoek.


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ondertstaande is tijdelijk NIET van toepassing


Bezoekuren zijn alle werkdagen (ma-vrij) van 15.00u. tot 20.00u.
Tijdens de weekends en op feestdagen zijn de bezoekuren van 14.00u. tot 20.00u.

Uitzonderingen op de bezoekuren zijn enkel mogelijk na overleg met de hoofd- of adjunct-hoofdverpleegkundige van de betrokken afdeling.

In de inkomhal wijst de signalisatie je de weg om via lift of trap naar de juiste verpleegafdeling te gaan.

Om vermoeidheid van de revalidant te voorkomen vragen we alle bezoekers het bezoekersaantal en de bezoekduur te beperken en de aangegeven bezoekuren te respecteren. Laat kinderen korte bezoeken brengen en zorg ervoor dat ze niet rondlopen in gangen en op trappen. Mogen wij je ook vragen om het recht op de privacy  van andere patiënten te respecteren.

Gelieve rekening te houden dat de therapieën van elke revalidant belangrijk zijn en dat het kan gebeuren dat er tijdens de bezoekuren (nooit na 17u00) therapieën en/of onderzoeken voorzien zijn. Deze hebben voorrang op het bezoek en wij vragen je om daar begrip voor te hebben. revalidatieziekenhuis RevArte

DEEL DEZE PAGINA

© 2020 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV