Centrum Jonge Revalidanten

Herbosch-Ceurremans


Revalidatieziekenhuis RevArte heeft ook een specifiek Centrum voor Jongvolwassenen,  Herbosch-Ceurremans.  Jongvolwassenen (tussen 16 en 30 jaar) die intense revalidatie nodig hebben na een ongeval (verkeers-, recreatie-, sport- of arbeidsongeval), een recent letsel of operatie, kunnen hier terecht.

Onze jonge revalidanten verblijven in een gebouw dat qua inrichting en interieur aangepast is aan hun leefomgeving. De onderzoeken en therapieën vinden plaats  in het revalidatieziekenhuis.
Missie Centrum Jonge Revalidanten

 
Revalidatieziekenhuis RevArte biedt aan personen met recent verworven stoornissen en beperkingen, een kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd revalidatieprogramma aan en volgt daarbij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en invalshoeken.  De doelstelling is een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid van de persoon te bereiken, zowel op sociaal als op professioneel vlak.
 
De afdeling voor jonge revalidanten, Herbosch-Ceurremans, maakt deel uit van het Revalidatieziekenhuis RevArte en heeft als doel het aanbieden van gespecialiseerde revalidatie voor jongvolwassenen. De afdeling wil re-integratie van deze doelgroep bereiken door optimale (inter- en transdisciplinaire revalidatie). Tijdens de revalidatie is onze blik al gericht op de toekomst.  De behandeling richt zich niet alleen op de functiestoornissen en het aanleren van specifieke vaardigheden, maar ook op het optimaal functioneren binnen het gezin, op school, op het werk, enz. Het revalidatieprogramma gaat uit van de individuele behoeften van de jonge revalidant zodat revalidatiezorg op maat kan aangeboden worden.
 
We kiezen voor een totaalbenadering van de jongvolwassene, d.w.z. er is aandacht voor lichamelijke, psychologische, sociale, levensbeschouwelijke en ethische aspecten.
De afdeling maakt deel uit van een zorgtraject met enerzijds samenwerking met de acute ziekenhuizen en anderzijds samenwerking met organisaties die gespecialiseerd zijn inzake re-integratie.
 

Visie

De afdeling jonge revalidanten, Herbosch-Ceurremans, wil een uniek en toonaangevend centrum zijn met expertise en specialisatie inzake inter- en transdisciplinaire revalidatie van jongvolwassenen.  Dit met als doel een zo goed mogelijke re-integratie van deze doelgroep in de maatschappij te bekomen.
 
Wij bieden een revalidatieprogramma aan onder de vorm van klinische paden en transmurale zorgtrajecten die wetenschappelijk ondersteund en kwaliteitsvol zijn.
Het revalidatieprogramma is gebaseerd op een sterke samenwerking tussen disciplines.
 
Binnen het revalidatieprogramma is er specifieke aandacht voor het zelfstandig functioneren op vlak van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL).
 
De ondersteuning van de jonge revalidant in het verwerken van een traumatische gebeurtenis is belangrijk.  De jongvolwassene wordt immers plots, van de ene dag op de andere, losgerukt uit zijn dagelijkse omgeving en geconfronteerd met afhankelijkheid, een opname in het ziekenhuis, ...  Er wordt eveneens begeleiding en zorg gegeven aan zijn belangrijke naasten, in het bijzonder ouders, partner, broers en zussen, kinderen, ...
 
Ook sociale begeleiding in het administratief kluwen van verzekering, justitie en sociaal-fiscale voordelen is belangrijk.  Voor specifiek juridisch advies werken we samen met een onafhankelijke jurist.

revalidatieziekenhuis revarte centrum jonge revalidanten
 

Het revalidatieprogramma heeft als doel te streven naar een zo goed mogelijke reïntegratie in de maatschappij d.w.z. dat wij hen terug de mogelijkheid willen bieden om hen zo optimaal mogelijk terug te laten participeren aan het dagelijks sociale leven. Dit met aandacht voor de volgende 5 domeinen:

  • Zelfredzaamheid
  • Mobiliteit
  • Wonen
  • Dagbesteding/vrije tijd (hobby's)
  • Werk
  • Onderwijs
 
Op gebied van onderwijs en hertewerkstelling doen we beroep op externe specialisten.  Inzake onderwijs werken we samen met de ziekenhuisschool, School na Ziekenhuis, Bednet.
RevArte is sinds kort erkend als nieuwe vestigingsplaats voor de ziekenhuisschool.    
Inzake hertewerkstelling werken we samen met VDAB en in het bijzonder de diensten GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidsbeperking) en GOB (gespecialiseerde opleidingscentra). samen met deze externe partners bouwen we samenwerkingsverbanden uit.
 

Reïntegratiemogelijkheden

De doelstelling van revalidatie is om een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid te bereiken. Dit op verschillende domeinen. Het is belangrijk om de revalidant mee te begeleiden binnen deze domeinen en samen op weg te gaan.
 

Mobiliteit

De dienst sport & beweging streeft er naar om je terug te leren bewegen in het verkeer, ook indien je mogelijkheden beperkter zijn dan vroeger, biedt deze dienst verschillende zaken aan:
 
  Het terug leren fietsen: verschillende modellen kunnen uitgeprobeerd worden vb. handbike, easyrider,…
  Rolstoeltraining
  Openbaar vervoer oefenen
  Terug leren autorijden (in samenwerking met CARA)

revalidatieziekenhuis revarte ten miles


Werk

Hertewerkstelling is een belangrijk thema bij jongvolwassenen. Inzake hertewerkstelling werken wij samen met VDAB, specifiek met de dienst GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding voor personen met een arbeidsbeperking) en GOB, een gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst van De Ploeg. Deze diensten hebben als doelstelling een brug te maken tussen revalidatie en hertewerkstelling. Tijdens de revalidatiefase wordt dit thema reeds opgenomen.
 

Onderwijs

Indien jongeren nog onderwijs volgen is het belangrijk om reeds tijdens de revalidatie contacten te leggen met de school, en waar mogelijk onderwijs mee te integreren in het revalidatieprogramma.  
Sinds 1 september 2014 is RZ RevArte erkend als vestigingsplaats voor de Leerexpert Ziekenhuisschool.  Twee leerkrachten van de ziekenhuisschool geven regelmatig les in RevArte.  Andere samenwerkingspartners zijn Bednet, School na Ziekenhuis, ... Samen met de jonge revalidant, de ouders, het multidisciplinair team van RevArte, Bednet, School na Ziekenhuis, de school en het CLB werken de leerkrachten een traject op maat uit.  Ook de toekomst, na opname bij ons, wordt samen met hen verder bekeken.
Voor de organisatie van onderwijs wordt beroep gedaan op volgende organisaties:
 

  Bednet
  Vrijwilligersorganisatie School na Ziekenhuis
  De Leerexpert Ziekenhuisschool  

 

Ontspanning en hobby

 
Naast het revalidatieprogramma is er ook tijd en mogelijkheid voor ontspanning.  Enerzijds is er een “constant” aanbod in de ontspanningsruimte op de afdeling voor bepaalde activiteiten zoals tafelvoetbal, ping pong, gezelschapsspelen,…
 
Anderzijds zullen er ook externe ontspanningsactiviteiten georganiseerd worden zoals bv. een petanquewedstrijd, een sportdag, ...
 
Het terug kunnen opnemen van vroegere hobby’s of het zoeken naar een alternatief wordt mee begeleid door de ergotherapeuten en de dienst sport & beweging.
De dienst sport & beweging biedt sportactiviteiten aan zoals basketbal, ping pong,…

revalidatieziekenhuis revarte sport en ontspanning


Revalidant aan het woord

 

 Jef Vandorpe en Gitte Haenen nemen het peter- en meterschap voor het Centrum voor jonge revalidanten Herbosch-Ceurremans te RevArte op


Om de bekendheid van ons Centrum voor jonge revalidanten Herbosch-Ceurremans nog te vergroten hebben we een samenwerkingsafspraak rondom peter- en meterschap afgesloten met Jef Vandorpe en Gitte Haenen.
Jef is een jonge topsporter (rolstoeltennis) en deelnemer aan de paralympics. Gitte behaalde reeds medailles op het EK para-atletiek in Berlijn en hoopt zich te kwalificeren voor de paralymische spelen in Tokio in 2020.
Gitte en Jef helpen mee om het signaal te geven aan de maatschappij dat onze jonge revalidanten specifieke zorg, aandacht en begeleiding nodig hebben bijvoorbeeld voor wat betreft de re-integratie in de sportwereld. Jongeren die een ernstig trauma hebben meegemaakt, hebben veel aan andere jonge mensen die iets gelijkaardigs hebben meegemaakt. De gedrevenheid van Jef en om met een beperking in de sportwereld zoveel te bereiken, kan onze revalidanten terug moed geven en hen doen inzien dat ze ook heel wat  kunnen bereiken in hun leven, ook met een beperking. Het is hen een duwtje in de rug geven en een stukje "mee op weg gaan" tijdens hun revalidatieproces en hen kracht geven om, net zoals zij, dromen waar te maken: "lf you can dream it, you can do it."

Voorstelling Jef Vandorpe“Dag iedereen, ik ben Jef Vandorpe en ik ben 18 jaar. Sinds mijn 8,5 jaar ben ik (deels) rolstoelgebruiker, want het is nu gevorderd tot een punt waar ik korte afstanden kan stappen maar wel de rolstoel nodig heb voor lange afstanden en sport. Ik doe rolstoeltennis op een internationaal niveau en dit combineer ik met mijn studies. Mede door mijn sport heb ik al heel veel mensen ontmoet en gesproken die in een gelijkaardige situatie zitten. Hierdoor heb ik al heel wat ervaringen opgedaan, die ik heel graag deel. Ik zou dan ook graag de revalidanten helpen door eventuele vragen te beantwoorden, ze te motiveren om door te zetten en het allerbelangrijkste: ze laten inzien dat er een hele nieuwe wereld open gaat, en er nog zoveel is dat ze kunnen ontdekken."

Zie verder  https://www.facebook.com/900717819974782/posts/2205802216132996/
 

Voorstelling Gitte HaenenAl van kleins af aan ben ik bezig met sporten. Zo zijn onder andere zwemmen, judo, atletiek, pencak silat, diepzee duiken, muurklimmen, squashen, fitnessen,.. de revue gepasseerd. Rond mijn 19 jaar kwam ik bij het thaiboksen terecht. Al na de eerste training was ik verkocht. Zowel fysiek als mentaal was dit een uitdagende sport. Een sport die veel techniek, doorzetting, snelheid en kracht vereiste.
Al vrij snel nam ik deel aan wedstrijden. Mijn droom was om wereldkampioen te worden. Maar in de zomer van 2010 kreeg ik op training een misplaatste trap op mijn linker knie waardoor mijn voorste kruisband volledig afscheurde en mijn leven helemaal veranderde.

Wat een routine operatie moest zijn werd het begin van een lijdensweg. Zes jaar lang moest ik verschillende operaties en behandelingen ondergaan. Ik leed helse pijnen in mijn knie, onderbeen en voet. 

In 2014 kon ik niet meer. Mijn voet stond scheef, was gezwollen en zag paars, er op steunen en stappen was niet meer mogelijk. Van mij mochten ze dat been afhakken, ik was op. Door de constante pijn en medicatie was ik moe en futloos.

Twee jaar later, na nog verschillende operaties en ziekenhuizen, kwam ik terecht bij Professor Somville, in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
Hij onderzocht mijn been en bestudeerde mijn dossier. Ik vertelde hem over de behandelingen, en het gevoel geen uitweg meer te zien. Drie weken later bij een nieuwe consultatie zei hij dat mijn been niet meer te redden was. Hij verwees me door naar een psychiater, de operatie werd zeven weken later - op 27 april 2016- ingepland. 

Na mijn ontslag uit het ziekenhuis, verbleef ik tot in augustus in Revarte, het revalidatieziekenhuis. Daar kreeg ik weer zin in het leven, stelde ik nieuwe doelen en dromen. 

Twee weken na mijn ontslag uit Revarte testte ik voor het eerst een blade, een speciale prothese om te hardlopen. Ik zocht sponsoring om de blade te kunnen kopen zodat ik opnieuw kon leren lopen en me weer op sport kon focussen.

In 2017, 1 jaar na mijn amputatie, liep ik de 5 km tijdens de 10 miles van Antwerpen, verbeterde ik het wereldrecord op de 400m sprint, nam ik in juli deel aan het WK para- atletiek voor atleten met een beperking en werd ik 4de op de 100m sprint. 
Eén maand later bracht ik mijn allereerste sprint triatlon, 800m zwemmen - 20km fietsen en 5km lopen, tot een goed einde. En nog een maand later finishte ik een 2de sprint triatlon op het WK in Rotterdam.
Na dit bewogen jaar moest ik een keuze maken tussen triatlon en atletiek. Ik koos voor atletiek. Naast de 100m sprint startte ik in januari 2018 met mijn eerste verspringtrainingen. 
In de zomer van 2018 won ik op het EK para-atletiek in Berlijn twee medailles. Zilver in het verspringen en brons op de 100m sprint.

Momenteel focus ik me op het WK para-atletiek dat van 7 t.e.m. 15 november in Dubai zal plaatsvinden. Ik hoop hier mooie prestaties neer te zetten en een medaille te halen zodat ik me rechtstreeks kan kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Tokio 2020. 

Ik hoop dat ik, door mijn verhaal te vertellen, anderen kan inspireren en nieuwe doelen en mogelijkheden kan laten zien wanneer het lijkt dat de mogelijkheden en doelen op zijn.
Mijn motto is: “When life punches you, punch back harder”, dat is wat ik probeer te doen ondanks de hindernissen op mijn pad.
In de jaren van medische miserie heb ik, door de mensen rond mij, ook intense momenten, liefde en vriendschap gekend, dat was een “drive” voor mij om het vol te houden.

Zie verder
https://sporza.be/nl/2018/08/27/gitte-haenen-in-sportweekend/
https://www.een.be/een/sport-kent-geen-medelijden-daarom-ben-ik-atleet

 


Meer informatie


CONTACTEER DE COORDINATOR

 

Klik op de thema's hieronder voor meer informatie over :

Hospitalisatie
 
Patiëntgerichte aanpak
 

DEEL DEZE PAGINA

 

Slideshow Centrum Jonge Revalidanten, Herbosch-Ceurremans

© 2022 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV