Nieuwe Bezoekregeling

vr 29-05-2020

COVID-19 Maatregelen - Informatie voor patiënten en bezoekers

 

BEZOEKREGELING


Revalidatieziekenhuis neemt in het kader van het coronavirus COVID-19 uit voorzorg strenge maatregelen voor patiënten en bezoekers.

 

VANF 4 juni is gecontroleerd bezoek toegelaten in RevArte via een registratiesysteem.  
KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE. 

 

 

Online SKYPE Contact

Bezoekers die dat wensen kunnen een aanvraag doen om online contact te hebben met hun opgenomen familielid.
Om dit praktisch te organiseren vragen we u om contact op te nemen via de 
e-mailadressen:  pastoraledienst@revarte.be of socialedienst@revarte.beWAS-REGELING: regeling voor het afhalen van vuile of afgeven van propere kledij

 

PATIËNTEN WAS - PRAKTISCHE WERKING:


ENKEL op Maandag -Woensdag-vrijdag en bijkomend op zaterdag 
kom je als bezoeker tussen 19.30-20.00u aan de zij-ingang van de parking met:zuivere was:

 
  • deze krijgt je als bezoeker mee in een oranje zak (beschikbaar op uw afdeling) met etiket, waarop patiënten-naam, kamer en afdeling staat vermeld;

    Op de oranje waszakken moet een groot formaat etiket gekleefd worden (voorzien van  een groot formaat pat. ID klever) Op het grote etiket schrijf je met viltstift de kamernummer en de geplande datum van ophaling. Check zeker bij betrokken patiënt of de geplande afhaaldatum goed is afgesproken 
 
  • in geval van besmetting wordt bevuild linnen verpakt (gele zak);

  • gele zakken die bevuild linnen hebben bevat, mogen nadien weggeworpen worden.vuile was:

 
  • als bezoeker krijg je bij de ophaling van de vuile was een witte zak met etiket mee;

  • bij aflevering gebruik je deze witte zak om de propere was in te steken en voorzie je deze van het etiket met de naam van de patiënt, kamer en afdeling

Revalidatieziekenhuis RevArte is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van kledij en/of materiaal.


 

opm. :

  • gelieve geen warme of op te warmen etenswaren mee te laten brengen;

  • graag aanlevering zodanig te beperken zodat de inhoud in de witte zak past.

 
 


Wat kan ik zelf doen om de verspreiding van coronavirus te voorkomen?

• Was uw handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
• Hoest en nies in een papieren zakdoek en gooi deze meteen in de vuilbak. Geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in uw elleboogplooi.
• Begroet elkaar op een originele manier: zwaai naar elkaar of werp elkaar een knipoog toe.
• Houd voldoende afstand (ongeveer 1,5 meter) en vermijd nauw contact met anderen.
• Raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan met uw handen. 
• Stel niet-noodzakelijke reizen naar risicogebieden uit. Volg hier het meest recente reisadvies.

 

Algemene informatie over COVID-19

In onze FAQ vindt u alvast een antwoord op veelgestelde vragen over het coronavirus COVID-19.
Meer informatie vindt u op:
• Website van de FOD Volksgezondheid of bel naar 0800/14689.
• Website van Sciensano (informatie voor zorgverleners)

 
 

 

DELEN
© 2020 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV