Locomotorische kliniek

 

Doelgroep

Patiënten die nood hebben aan revalidatie na een orthopedische ingreep zoals gewrichtsvervangende operaties als heupprothese, knieprothese, schouderprothese, alsook na osteosynthese ingrepen en na een polytrauma.  


Enkele cijfers locomotorische kliniek

revalidatieziekenhuis RevArte locomotorische kliniek infographic


Revalidatieprogramma

Ons revalidatieprogramma omvat een patiënt-specifieke en individueel aangepaste therapie  en richt zich op het herwinnen van spierkracht, mobiliteit, veilig uitvoeren van transfers en gangrevalidatie om  zo de zelfredzaamheid te optimaliseren. Hierbij wordt er grote aandacht besteed aan een goede pijnbestrijding, informatie verstrekking en adviesverlening. 


REVALIDATIECONCEPT

Ons revalidatieprogramma wordt gerealiseerd door een multidiscipliniar team gespecialiseerd in de neurologische revalidatie bestaande uit o.a. artsen, neuropsychologen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, klinisch psychologen en sociaal verpleegkundigen.
 
Het bepalen van Individuele revalidatiedoelstellingen en het opstellen van een revalidatieplan gebeuren in lijn met ons revalidatieconceptWe streven steeds naar het stellen van realistisch haalbare behandeldoelen niet alleen in functie van het opstellen van een effectief revalidatiebeleid, maar ook voor het inzicht van patiënt en diens naastbetrokken.  
(Klik op de figuur om te vergroten)
 
revalidatieziekenhuis revarte revalidatieconcept

Aan de hand van een adequate diagnostiek en specifieke revalidatieprogramma’s zal het behandelend team zo snel mogelijk een zicht krijgen op de functionele herstelmogelijkheden van een patiënt.  
Om de effectiviteit van reeds bestaande motorische, functionele en cognitieve revalidatieprogramma’s te waarborgen, moeten er tijdens het revalidatieproces voortdurend  nieuwe revalidatiedoelstellingen worden bepaald.  
Uit onderzoek blijkt immers dat er meer en meer evidentie is voor continue verbetermogelijkheden
.  Hierbij speelt het leervermogen een belangrijke rol. Door allerlei reorganisatiemechanismen  kunnen lange tijd na de aandoening nog stoornissen en beperkingen in ernst afnemen en kunnen de functionele aanpassingen vergroten.
 

KLINISCHE ZORGPADEN

De overdracht en afstemming tussen professionals in het herstelproces van een patiëntengroep is een belangrijke uitdaging. Daarom hebben wij zorgpaden of klinische paden voor bepaalde pathologiegroepen uitgewerkt.

Een klinisch pad wordt gedefinieerd als een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren (Netwerk Klinische Paden, 2001).

revalidatieziekenhuis revarte zorgpaden


VERDERE INFORMATIE EN VOORLICHTING

Voorlichting tijdens de revalidatie in Revalidatieziekenhuis RevArte

  • Therapiedagen of Meeloopdagen: tijdens het zorgtraject kan de familie gevraagd worden om de therapie van de patiënt mee te volgen. Dit houdt in dat de naasten van de revalidant het zorgproces van de patiënt beter in de praktijk leren kennen. Het heeft als doel de familie de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt te tonen. Tot slot kan de familie zorgtaken en diverse therapeutische handelingen aanleren.
  • Familiegesprekken: op bepaalde tijdstippen in het revalidatietraject wordt overleg met de familie gepland om de evolutie en toekomstmogelijkheden van de revalidant te bespreken.Extern georganiseerde vormingen

Regelmatig informeren we onze patiënten ook over extern georganiseerde vormingen .

Een greep uit het aanbod:

  • Het Vlaams Patiëntenplatform biedt infomomenten, studiedagen, studiegroepen, klankbordgroepen en denkdagen aan voor patiënten.
     Bekijk de website van Vlaams Patiëntenplatform
  • Bepaalde verenigingen kunnen tijdens je revalidatie misschien wel een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose. Meer informatie over een bepaalde diagnose en een mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten, kan via Trefpunt Zelfhulp vzw. Hun website biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.
     Bekijk de website van Trefpunt Zelfhulp vzw


 

DEEL DEZE PAGINA 

SLIDESHOW locomotorische KLINIEK

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV