PRIVACYVERKLARING
Disclaimer Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 maart 2016.

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via bepaalde interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Niettegenstaande systematische en continu geleverde inspanningen kan Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct, volledig en actueel is.
 
Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het raadplegen van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie. Voorgaande betreft eveneens de schade aan programma's of apparatuur welke het gevolg kan zijn van de installatie van bestanddelen vanuit de website op een computer(netwerk). 

Indien u op de website via hyperlinks wordt doorverwezen naar andere websites van bepaalde openbare of private instanties, organisaties of individuen, dan kan Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw geen enkele waarborg bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (inhoudelijk) raadplegen van dergelijke externe websites. 

Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw behoudt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de informatie die hier op werd aangeboden. U kan de teksten en afbeeldingen afdrukken voor privégebruik, het verspreiding ervan kan enkel na een schriftelijke toestemming van Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. Indien u teksten en afbeeldingen voor commerciële doeleinden aanwendt dan is reproductie (zelfs met bronvermelding) niet toegestaan. Het gebruik van foto's of enig ander materiaal voor niet-commerciële activiteiten kan enkel na een schriftelijke toestemming van Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw. Elke aanvraag zullen wij zo snel mogelijk behandelen. U kunt via het e-mailadres ombudsdienst@mkl.be verder contact met ons opnemen. Het is niet toegestaan materiaal te reproduceren zonder toestemming.

Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld op de website, dan kunt u via het e-mailadres ombudsdienst@mkl.be verder contact met ons opnemen.

Behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stemt u ermee in dat  Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw de opmerkingen, richtlijnen en andere – vervat in uw reacties of opmerkingen – kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder meer, het opnemen van de informatie op de website.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Toepassing 

Voor de toepassing van de disclaimer wordt onder Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw verstaan : 
  • Maatschappij van Kristelijke Liefdadigheid vzw
  • MKL vzw
  • Revalidatieziekenhuis RevArte
  • Woonzorggroepen Hof ter Schelde en Hof ten Dorpe

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV