Redenen om in RevArte te werken


R espect van de mensen voor wie je werkt

In het Revalidatieziekenhuis Revarte werken we met mensen met een complexe zorgproblematiek, zowel jong-volwassenen, volwassenen als ouderen, met als doel het behoud of herstel van het menselijk functioneren. Ze hebben allemaal hun eigen specifieke vragen. Ons revalidatieprogramma kijkt met een holistische blik naar de revalidant en zijn familie. Professionaliteit en mens-zijn staan centraal. Op dezelfde wijze gaan wij om met onze werknemers.

E xpert tussen de mensen met wie je werkt

We werken met een team van collega’s die gedreven zijn om het beste resultaat voor de revalidant te realiseren. Samenwerking en kennisuitwisseling over disciplines heen is daarbij essentieel. De revalidant centraal stellen en professioneel omkaderen zijn twee centrale kernwaarden van Revarte. Elke medewerker is voor ons een expert in wat hij doet. Elke patiënt is een ervaringsdeskundige. Het revalideren en werken in een klimaat waarbij iedereen zich gerespecteerd voelt in zijn rol om de revalidatiemogelijkheden van een revalidant optimaal te stimuleren, is voor ons een primordiaal streefdoel.

V erken je eigen plek om te groeien

In het Revalidatieziekenhuis Revarte kan men met al zijn leervragen terecht. Wij stimuleren en bouwen aan diverse opleidingsmogelijkheden.

A rbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die aantrekkelijk zijn

Revalidatieziekenhuis Revarte wil - binnen de mogelijkheden - aangename arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers creëren. Revalidatieziekenhuis Revarte zorgt ook voor goede arbeidsomstandigheden in een aangename werksfeer en in een gezonde en veilige werkomgeving.

R esultaatgerichte zorgdeskundigheid

In het Revalidatieziekenhuis Revarte is iedereen een resultaatgerichte zorgdeskundige waar je de kans krijgt om door je motiverende stijl van werken het beste uit mensen te halen.

T alenten en mogelijkheden om initiatieven te ontplooien

Revaldatieziekenhuis Revarte heeft in de loop van de jaren veel initiatieven ontwikkeld. Ondernemerschap is één van onze kernwaarden. Veel van de activiteiten die Revarte ontplooit ontstaan bij medewerkers vaak geïnspireerd door onze revalidanten. Neem initiatief. Leidinggevenden werken samen met de afdelingsverantwoordelijken. Werknemers worden bij ons gestimuleerd en geholpen om zich verder te ontplooien.

E rkenning van jouw deskundigheid

Revalidatieziekenhuis Revarte is zich bewust van de spectaculaire uitdagingen van de gezondheidszorg. Nooit eerder bepaalde de revalidant zo duidelijk de regie van zijn eigen leven. Wij erkennen ieders deskundig handelen als intellectuele en menslievende actie binnen de zorgvraag van de revalidant. Wij erkennen jou als een professional en als mens met een onvervangbare band met de revalidant en zijn omgeving. Het is onze rol om de waardigheid van de revalidanten te behouden en hen te ondersteunen zodat ze blijven meetellen in onze samenleving. Vanuit deze optie help je mee om ons als organisatie te verzetten tegen een eenzijdige benadering van een oprukkend en drukkend commercieel zorgsysteem.

Revaldatieziekenhuis Revarte zal daarom actief werken aan de erkenning en het positioneren van de transdisciplinaire zorgdeskundigheid, waarbij jouw mogelijkheden optimaal zullen worden ingezet.

RevArte, kunde en kunst van het revalideren

 

DEEL DEZE PAGINA

revalidatieziekenhuis RevArte werken in revarte
revalidatieziekenhuis RevAte
revalidatieziekenhuis revarte technische dienst
revalidatieziekenhuis revarte kinesitherapie

 
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV