Palliatieve zorg


Werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is onze kernopdracht. Echter, soms blijkt dit niet meer mogelijk en ontstaat er de nood aan palliatieve zorg ontstaat. Na multidisciplinair overleg en in samenspraak met de patiënt en familie kan palliatieve ondersteuning worden gegeven met aandacht voor de totaalbeleving van patiënt en familie met respect voor psychosociale en spiritueel-religieuze noden.

Niet behandelen of het stopzetten van behandeling kan ook een keuze tot waardig sterven zijn. Als een revalidant niet in staat is zichzelf uit te drukken, vragen wij de familie ons op de hoogte te brengen van over het eventuele bestaan van een negatieve wilsbeschikking.

Voor meer informatie, contacteer het palliatief support team.
Ann Caluwé
Stuur een email

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV