SPIRITUELE ZORG 


 
In de gezondheid en het welzijn van mensen spelen geloofsbeleving en spiritualiteit een belangrijke rol. Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een ernstige medische aandoening wordt het leven van een patiënt en zijn omgeving vaak overhoop gegooid. Er rijzen vragen die het hart en het eigen bestaan ten diepste raken: Heeft mijn leven nog zin? Waarom overkomt mij dit? Hoe moet ik dit dragen?
Ons ziekenhuis heeft twee spirituele begeleiders die professioneel omgaan met levensvragen en geloofsvragen. In een sfeer van veiligheid en vertrouwen luisteren zij naar wat de patiënt bezighoudt en naar de vragen die daaruit voortvloeien.

Je kan bij hen terecht voor begeleiding bij:
  • het verwerken van verlies
  • het versterken van persoonlijke waardigheid
  • het nemen van ethische en andere beslissingen

Ook tijdens crisismomenten kan de patiënt beroep doen op een medewerker van de pastorale en spirituele zorg voor een gesprek, gebed, meditatie of ritueel.
De pastorale en spirituele zorg  werkt vanuit een christelijke traditie maar staat open voor alle mensen, ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging. Zij richt zich tot iedereen: patiënt, naasten van de patiënt, zorgverlener, ziekenhuismedewerker, ... kortom: iedereen die in gesprek wil gaan rond zingeving of geloofsbeleving.
Je kunt altijd vrijblijvend naar iemand van de pastorale en spirituele zorg vragen. Dit kan op verschillende manieren:
  • Via een verpleegkundige
  • Via het aanvraagformulier voor godsdienstige, morele of filosofische ondersteuning (zie onthaalbrochure)
  • Via mail: pastoraledienst@revarte.be (WIJZIGT)
  • Via telefoon: 
Kim 03/210.60.85 A-afdeling + Centrum Herbosch &
Myriam: 03/210.80.85 B-afdeling

Wij zijn gebonden aan beroepsgeheim en behandelen de inhoud van onze gesprekken in een sfeer van volledig vertrouwen.

revalidatieziekenhuis revarte pastorale dienst

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV