Pastorale werkers 


De pastorale dienst wil vanuit een christelijke inspiratie existentiële en spirituele zorg aanbieden. De pastorale dienst richt zich niet uitsluitend tot mensen die vanuit een specifiek christelijk of religieus referentiekader met zingevingsvragen omgaan, maar tot iedereen, patiënt, naasten van de patiënt, zorgverleners, ziekenhuismedewerkers,... iedereen die in gesprek wil gaan rond zingeving en zijn of haar geloofsbeleving.

Geloofsbeleving en spirituele zorg nemen een belangrijke plaats in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Een ernstige medische aandoening is steeds een ingrijpend gebeuren. Het brengt heel wat zorgen met zich mee. Hoe moet het nu verder thuis of op het werk? Soms wordt heel uw leven overhoop gegooid. Er rijzen vragen die uw hart en uw bestaan ten diepste raken : Heeft mijn leven nog zin? Waarom overkomt mij dit? Hoe moet ik dit dragen?

Zo'n vragen gaan over de zin van uw leven. Ze zijn er omdat uw bestaan door elkaar wordt geschud en uw toekomst er anders uitziet. Deze ervaringen zijn niet altijd even gemakkelijk te delen met de mensen die dicht bij u staan. In het ziekenhuis zijn er pastores die in een sfeer van veiligheid en vertrouwen willen luisteren naar wat u bezighoudt en naar de vragen die daaruit voortvloeien.

Ook op ingrijpende momenten kunt u beroep doen op een medewerker van de pastorale dienst voor een gesprek, gebed of een ritueel.
 

Als pastores proberen wij mensen in het ziekenhuis schroomvol nabij te zijn:

  • met respect voor hun waardigheid
  • met fijngevoeligheid voor de situatie, en
  • in het besef van Gods aanwezigheid

De medewerkers van de pastorale dienst zijn opgeleid om te kunnen omgaan met levensvragen en geloofsvragen. Hij of zij kan u bijstaan door naar u te luisteren, samen met u te zoeken naar zin, mee te leven met wat u bezighoudt. U kunt altijd naar iemand van de pastorale dienst vragen.revalidatieziekenhuis revarte pastorale dienst
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2019 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com