Aanvraag voor revalidatie IN REVARTE


AANVRAAG HOSPITALISATIE

Een aanvraag tot opname in ons revalidatieziekenhuis verloopt steeds schriftelijk via een opnameformulier. Je kan dat hieronder downloaden. Gelieve het ingevuld formulier terug te bezorgen aan onze opnameplanners via
 

Kom je van een ander ziekenhuis

De behandelende arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar je werd opgenomen, dient een aanvraag te richten naar de opnameplanners RevArte. Je gebruikt hiervoor bovenstaand  aanvraagformulier van ons revalidatieziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag kom je op de wachtlijst te staan en wordt er contact opgenomen met het doorverwijzend ziekenhuis of met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. Je wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons revalidatieziekenhuis.
 

Kom je van thuis

Je huisarts dient een aanvraag te richten naar de opnameplanners van ons revalidatieziekenhuis RevArte. Je gebruikt hiervoor bovenstaand aanvraagformulier van ons revalidatieziekenhuis. Na goedkeuring van de aanvraag wordt er contact opgenomen met de patiënt zodra er een plaatst beschikbaar is. Je wordt dan ook ingelicht over de exacte opnamedatum in ons ziekenhuis.
 


AANVRAAG DAGREVALIDATIE

Kom je van een ander ziekenhuis

Er dient een aanvraag tot opname te gebeuren via onze sociale dienst minstens 1 week voor ontslag uit het ziekenhuis door middel van het opnameformulier voor dagrevalidatie.
 

Kom je van thuis

Maak een afspraak met de revalidatiearts via het medisch secretariaat.
 
Medisch Secretariaat Revalidatieziekenhuis RevArte
tel. +32 3  210 60 05
 
De revalidant wordt dan samen met de belangrijke naaste uitgenodigd voor een medisch onderzoek bij een revalidatiearts. 
 
De revalidatiearts zal in overleg met de revalidant, de sociaal verpleegkundige en de hoofdverpleegkundige van het dagcentrum een revalidatieprogramma voorstellen afgestemd op de door haar vastgestelde noden.
 

DEEL DEZE PAGINA

revalidatieziekenhuis RevArte opname

 

Contact

Onthaal Revalidatieziekenhuis RevArte
Tel. 03 210 60 60
Contacteer RevArte

Medisch Secretariaat RevArte
Tel. 03 210 60 05
Contacteer Medisch Secretariaat

Aanvraagformulieren  

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV