Je opname


RevArte biedt plaats aan 194 revalidanten via een tijdelijke opname. Elke revalidant krijgt een individueel revalidatieprogramma aangeboden  dat de medische behandeling, verpleegzorg en revalidatie integreert.

Wat breng je mee bij opname?

  • Identiteitskaart
  • Eventuele verzekeringsgegevens (Medicard, Assurcard,…)
  • Dag- en nachtkledij 
  • Voldoende en makkelijke draagbare kledij
  • Toiletgerief, handdoeken, washandjes
  • Gesloten schoenen die gemakkelijk zitten
  • Eventueel eigen hulpmiddelen (rolstoel, rollator, krukken…)
  • Lijst van medicatie die je thuis en/of in het ziekenhuis nam
Opnameprocedure

Bij opname zal men je identiteitskaart vragen.
De gegevens van de identiteitskaart worden elektronisch ingelezen en laten ons toe de administratie met jouw ziekenfonds te regelen.
Vanaf 1 april 2024 is het voor ziekenhuizen verplicht om de identiteit van patiënten elektronisch te verifiëren als ze elektronisch factureren en de derdebetalersregeling toepassen. Als patiënt bent u zo zeker van een correcte identificatie. De voordelen zijn groot, zowel voor de berekening van uw factuur als voor de terugbetaling van de zorg. 
 
Op dat ogenblik wordt je eveneens gevraagd een opnameverklaring te ondertekenen waarop je kamerkeuze vermeld staat. Indien je dit niet op de dag van opname in orde kan brengen, vragen we je dit formulier binnen de twee werkdagen aan het onthaal te bezorgen.
Op het moment van opname, zal je ook gevraagd worden het document ”huishoudelijk reglement, geïnformeerde  toestemming en behandelingsovereenkomst”  te ondertekenen. 
 
Op al jouw gegevens is de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.
Indien je over een hospitalisatieverzekering beschikt, raden we je aan het informatieblad “toelichting hospitalisatieverzekering” aandachtig te lezen.

Onze instelling is erkend door het RIZIV onder het nummer 7-10236/95/000 en door de Vlaamse Overheid onder het nummer E236 .

 
Revalidatieziekenhuis RevArte onthaal

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV