Je verblijf

DAGINDELING

VANAF 7.15 u.

 • verpleegkundige zorgen / medicatietoediening op de kamer
 • 8.00 u. – 10.00 u  Ontbijtbuffet
 • 8.30 u. – 12.00u  Therapeutische activiteiten 
(de uren van therapie worden je de werkdag na opname in de voormiddag doorgegeven)
 

VANAF 11.30 u.

 • medicatietoediening op de kamer
 

VANAF 12.00 u.

 • Middagmaal
 

VANAF 12.30 u. TOT 17.00 u.

 • verpleegkundige zorgen
 • therapeutische activiteiten
 • ontspanning
 

VANAF 14.00 u. (tijdens de werkdagen Ma-Vrij)

 • bezoek tot 20.00 u.
opm: Ook tijdens de weekends en op feestdagen zijn de bezoekuren van 14.00u. tot 20.00u.

VANAF 16.30u.

 • medicatietoedining op de kamer
 

VANAF 17.00 u.

 • 17.00u tot 18.00 u.   Avondbuffet
 

BEZOEKUREN

Bezoekuren zijn alle dagen van 14.00u. tot 20.00u. (zowel op weekdagen, tijdens de weekends en op feestdagen). 
 
Uitzonderingen op de bezoekuren zijn enkel mogelijk na overleg met de hoofd- of adjunct-hoofdverpleegkundige van de betrokken afdeling.
 
In de inkomhal wijst de signalisatie je de weg om via lift of trap naar de juiste verpleegafdeling te gaan.
 
Om vermoeidheid van de revalidant te voorkomen vragen we alle bezoekers het bezoekersaantal en de bezoekduur te beperken en de aangegeven bezoekuren te respecteren. Laat kinderen korte bezoeken brengen en zorg ervoor dat ze niet rondlopen in gangen en op trappen. Mogen wij je ook vragen om het recht op de privacy  van andere patiënten te respecteren.
 
Gelieve rekening te houden dat de therapieën van elke revalidant belangrijk zijn en dat het kan gebeuren dat er tijdens de bezoekuren (nooit na 17u00) therapieën en/of onderzoeken voorzien zijn. Deze hebben voorrang op het bezoek en wij vragen je om daar begrip voor te hebben. 

 
Revalidatieziekenhuis RevArte bezoeker


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk reglement werd opgesteld met als doel dat iedereen zich thuis voelt in RevArte, een plaats waar er respect is voor de aanwezige personen en het materiaal.
Bij opname zal je gevraagd worden om het huishoudelijk reglement te ondertekenen.

Download reglement
 

ONDERHOUD VAN JE KAMER

Een propere kamer helpt je verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken. Omdat voor een ziekenhuis andere normen gelden werd er samen met de ziekenhuishygiënisten een aangepast schoonmaakprogramma opgesteld.

 
Revalidatieziekenhuis RevArte Poetsdienst


MAALTIJDEN EN DIEET

RevArte biedt een gevarieerde keuze van maaltijden aan. Zo is er een  dagelijks wisselend suggestiemenu waarbij uit alternatieve schotels kan worden gekozen.
 
We besteden veel aandacht aan een gezonde, veilige en lekkere voeding.
 
Het diëtistenteam of een medewerker van onze hoteldienst zal kort na je opname een bezoek brengen. Je kan met al je vragen over de voeding bij hen terecht.
 
Indien je  arts een bepaald dieet voorschrijft zal onze diëtiste hiervan op de hoogte worden gebracht. Als  je  om religieuze of andere redenen een aangepaste voeding verkiest, mag je  ook bij onze diëtiste aankloppen.
 
Het ontbijt en avondmaal zijn opgesteld in buffetvorm in de afdelingseetruimte.
 
Vermits we je verblijf zo aangenaam mogelijk willen maken en blijvend werken aan verbetering horen wij graag je  opmerkingen. 

 
Revalidatieziekenhuis RevArte maaltijden


WEEKENDREGELING

In het kader van ontslagvoorbereiding is het mogelijk om, na toestemming van de behandelende arts in overleg met het team en jezelf, voor één dag of een weekend met overnachting naar huis te gaan. De doelstelling hiervan is om na te gaan of je zelfstandig kan functioneren in je  thuissituatie zodat de overgang van het revalidatieziekenhuis naar huis zo vlot mogelijk kan verlopen. De proefdag of het proefweekend wordt samen met jou en het team geëvalueerd zodat er kan bekeken worden of de thuissituatie haalbaar is en indien dit niet  zo is of er nog extra thuiszorg, hulpmiddelen e.d. noodzakelijk zijn.

Het kan ook zijn dat dit weekend doorgaat in het proefappartement in  het revalidatieziekenhuis. Je kan je hierover informeren bij de sociale dienst.
De weekends worden opbouwend toegelaten d.w.z. eerst voor 1 proefdag en dan mogelijk voor een proefweekend met één overnachting. Indien je in het weekend kinesitherapie volgt, kan je op zaterdag na de therapie in weekend vertrekken.
 
Volgende afspraken gelden bij vertrek en aankomst in het weekend:
   PROEFDAG : op zaterdag of op zondag; vertrek na de therapie of vanaf 10.00 u. en ten laatste om 20.00 u. terug op de afdeling
   PROEFWEEKEND : van zaterdag tot zondag: vertrek na de therapie (ten vroegste 10.00 u.) tot zondag (ten laatste om 20.00 u. terug op de afdeling)
 

VERVOER

Indien een medische raadpleging  buiten het ziekenhuis noodzakelijk is, vragen we je in de eerste plaats of je zelf voor het vervoer kan zorgen. Je partner/familie/kennis kan je dan, indien mogelijk, brengen.
 
Indien eigen vervoer niet mogelijk is, regelt de verpleegafdeling voor jou het ziekenvervoer.
 
Bij niet-revalidatiegebonden vervoer of bij consultaties op eigen vraag, waarvoor ziekenvervoer moet worden georganiseerd, zullen de kosten aan de patiënt worden gefactureerd.
 
Indien er weekendvervoer noodzakelijk is of vervoer bij je ontslag naar huis of naar een andere instelling, kan je je wenden tot de sociale dienst. Afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten, wordt eventueel een tussenkomst voorzien.
 
 
 
 
 
 
 

DEEL DEZE PAGINA
revalidatieziekenhuis RevArte verblijf
 
Documenten
Momenteel zijn er geen beschikbaar
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV