Patiëntenvoorlichting


Tijdens het revalidatiezorgtraject willen wij je informeren, adviseren en educatie geven over je gezondheidstoestand samen met allerlei praktische informatie waar je nood aan hebt tijdens je zorgtraject in revalidatieziekenhuis Revarte. Het doel van patiëntenvoorlichting wordt ook gedragen door het Vlaams Patiëntenplatform dat regelmatig infomomenten, studiedagen, studiegroepen, klankbordgroepen en denkdagen aanbiedt voor patiënten.

Het Vlaamse Patiëntenplatform definieert patiëntenvoorlichting als als een proces van communicatie met, voor en over patiënten dat op een planmatige manier integraal deel uitmaakt van het zorgtraject en gericht is op kennisvermeerdering, attitude- en gedragsverandering van de patiënt ten aanzien van zijn gezondheidssituatie om in overleg met de zorgverlener te komen tot een doordachte keuze.


Voorlichtingsaanbod en activiteiten

Revalidatieziekenhuis RevArte werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering en neemt daarom ook deel aan campagnes zoals bvb de week van de valpreventie, de campagne handhygiëne, de week van de patiëntveiligheid, enz.

Een greep uit ons aanbod:

 • Week van de valpreventie waarbij verschillende activiteiten worden aangeboden aan diverse doelgroepen.
 • Infosessies handhygiëne voor de patiënten: op bepaalde afdelingen worden er informatiesessies georganiseerd met betrekking tot handhygiëne. Verder wordt er heel wat voorlichtingsmateriaal voorzien in het ziekenhuis (posters, informatieborden, alcoholgel voor patiënten en bezoekers, enz.)
 • Via de week van de vrijwilliger zetten we al onze vrijwilligers in de kijker en bedanken we hen omdat ze zich onbezoldigd en uit vrije wil inzetten in onze organisatie. Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening.
 • Er kunnen specifieke infossessies georganiseerd worden voor een specifieke patiëntenpopulatie en familie.
 • Tijdens de jaarlijkse campagne Herken een Beroerte geven we aandacht aan de preventie van cerebrovasculaire andoeningen.
 • De internationale What matters to you dag. Via de internationale ‘What Matters to You’-dag, hebben zorgverstrekkers (samen met hun team) zich volop ingezet om meer nog dan anders aandacht te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor een zorgvrager, zijn/haar familie en omgeving.
 • Tijdens de Week van de patiëntveiligheid organiseert revalidatieziekenhuis RevArte een aantal activiteiten rond veiligheidstopics.
 • Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform een postercampagne over patiëntenrechten. Deze campagne kreeg de titel 'Ken je patiëntenrechten'


Externe sessies en vormingen

Regelmatig informeren we onze patiënten ook over extern georganiseerde vormingen .

Een greep uit het aanbod:

 • Het Vlaams Patiëntenplatform biedt infomomenten, studiedagen, studiegroepen, klankbordgroepen en denkdagen aan voor patiënten.
  Bekijk de website van Vlaams Patiëntenplatform
 • De Liga NAH vzw gaat aan de slag rond thema’s zoals lotgenotencontact, vorming en opleiding, sensibilisatie, gebruikerswerking, brede zorg, innovatie en onderzoek.
   Bekijk de website van de NAH-Liga vzw
 • dyNAHmiek organiseert in samenwerking met SIG vzw regelmatig vormen over thema’s rind een niet-aangeboren hersenletsel, zowel voor partners en familieleden, als voor mensen met NAH.
  Bekijk de website van dyNAHmiek
 • Bepaalde verenigingen kunnen tijdens je revalidatie misschien wel een belangrijke rol spelen in de aanvaarding van een bepaalde diagnose. Meer informatie over een bepaalde diagnose en een mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten, kan via Trefpunt Zelfhulp vzw. Hun website biedt een actueel overzicht van de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in Vlaanderen.
  Bekijk de website van Trefpunt Zelfhulp vzw

Revalidatieziekenhuis RevArte vormingen

Voorlichting tijdens de revalidatiezorg

 • Therapiedagen of Meeloopdagen: tijdens het zorgtraject kan de familie gevraagd worden om de therapie van de patiënt mee te volgen. Dit houdt in dat de naasten van de revalidant het zorgproces van de patiënt beter in de praktijk leren kennen. Het heeft als doel de familie de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt te tonen. Tot slot kan de familie zorgtaken en diverse therapeutische handelingen aanleren.
 • Familiegesprekken: op bepaalde tijdstippen in het revalidatietraject wordt overleg met de familie gepland om de evolutie en toekomstmogelijkheden van de revalidant te bespreken.


Onthaalbrochure en Folders

Volgende brochures en folders over het Revalidatieziekenhuis RevArte kunnen hier gedownload worden:


Patiëntparticipatie

Revalidatieziekenhuis RevArte streeft naar een actieve deelname van revalidanten aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. Patiëntparticipatie is het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten met als doel de kwaliteit van de zorg te verhogen.

Op regelmatige tijdstippen zullen we gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van onze revalidanten en ex-revalidanten om feedback te krijgen op onze zorgprocessen en het verblijf in ons revalidatieziekenhuis. Dit past in ons algemeen streven naar continue verbetering.

Wens je vrijblijvend feedback te geven op onze werkwijze, aanpak en het verblijf in RevArte ?

Contacteer Lut van Den Putte, ombudsdienst
Stuur een email
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV