Patiëntbegeleiding


SOCIALE DIENST

De maatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt jou en je omgeving op psychosociaal vlak tijdens de revalidatie en bij de voorbereiding op het ontslag.
 
Tijdens regelmatige contactmomenten kan op verschillende domeinen geholpen worden:
 
De maatschappelijk werker bekijkt samen met jou het recht op sociale en financiële voorzieningen. Dit gaat o.a. over financiële tegemoetkomingen voor invaliden en bejaarden, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), ziekte-uitkering, verzekeringen, …
Er wordt advies en informatie gegeven over o.a.  sociale zekerheid,  hertewerkstelling, rijgeschiktheid, zelfhulpgroepen, ziekenvervoer, …
De maatschappelijk werker ondersteunt je bij de ontslagvoorbereiding d.w.z.  geeft begeleiding bij het zoeken naar en bespreken van een goede toekomstoplossing na de revalidatie vb. organisatie van proefweekends, organisatie van thuiszorg (thuisverpleging, gezinshulp, personenalarmsysteem,…), doorverwijzing naar een woonzorgcentrum of andere instelling,…
Ten slotte zorgt de maatschappelijk werker voor psychosociale begeleiding van zowel de revalidant als zijn  familie gedurende de opname . De impact van het gebeuren, het verwerkingsaspect, afhankelijkheid zijn thema’s die aan bod komen. 
 


LEVENSBESCHOUWELIJKE HULPVERLENING

Spirituele zorg

  • Medewerkers van de spirituele zorg zijn opgeleid om professioneel in gesprek te gaan over zinvragen, geloofsvragen, levensvragen. Ze werken vanuit een open christelijk perspectief.
  • Ze stellen zich beschikbaar voor iedereen die dat wenst, ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing. In RevArte zijn twee pastores werkzaam.  Mogelijk komt één van hen vrijblijvend met je kennismaken tijdens je opname.  Je kan hen zelf ook aanspreken of telefonisch bereiken  op volgende nummers:  +32 3 210 60 85 (A-afdeling en Centrum Herbosch-Ceurremans) of +32 3 210 80 85 (B-afdeling).
 

Vieringen

  • De spirituele zorg voorziet om de twee weken en op kerkelijke hoogdagen een gebedsdienst of eucharistieviering. De pastores bieden ook de mogelijkheid om bijzondere momenten in je revalidatieproces te ondersteunen met christelijke rituelen of sacramenten.
 

Andere levensbeschouwingen

  • Op aanvraag kan er contact opgenomen worden met een bedienaar of vertegenwoordiger van een andere godsdienst of met een moreel consulent. Je  kan op het bijgevoegd invulformulier  je keuze kenbaar maken.
 

Stille ruimte

  • Revalideren is hard werken, zowel lichamelijk  als psychologisch.  Daarom biedt Revarte in het hart van  het gebouw een plek aan om even tot rust te komen.  Een ruimte waar revalidanten, bezoekers en medewerkers terecht kunnen om op adem te komen, rust te vinden, te bezinnen, te bidden, een intentie neer  te schrijven, een lichtje te branden of om gewoon van de stilte te genieten. De stille ruimte is toegankelijk van 8 u. tot 20 u. en bevindt zich op het gelijkvloers in de gang achter de liften.  
 
 

PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING 

In het kader van een opname in RevArte is het mogelijk, in geval van persoonlijke of familiale problemen (relatiemoeilijkheden, depressie, angstgevoelens, seksuele problemen, slaapstoornissen enz.), de hulp van een psycholoog in te roepen.  Dit kan via de behandelende arts. Voor psychologische hulpverlening na het verlaten van het ziekenhuis, kan onze dienst neuropsychologie en psychologische begeleiding  helpen met het zoeken naar een doorverwijzing.
 


INFOSTAND ZELFHUILPGROEPEN

Er bestaan zelfhulpgroepen voor patiënten met diverse ziektebeelden. De infostand tegenover de sociale dienst  bevat informatiebrochures over de diverse zelfhulpgroepen.
 


VRIJWILLIGERSWERK

In het revalidatieziekenhuis zijn er geëngageerde vrijwilligers die regelmatig een handje toesteken. Sommigen helpen je bij het vervoer van en naar de gebeds- of eucharistieviering.  De bibliotheek-vrijwilligers komen wekelijks langs om een boek aan te bieden; met anderen heb je contact op bepaalde dagen zoals  de afdelingsvrijwilligers of de cafetariavrijwilligers. Onze chauffeur-vrijwilligers zorgen o.a. voor het vervoer van en naar het zwembad.
Vrijwilligers kunnen een groot verschil maken in kleine dingen en worden in ons revalidatie-ziekenhuis ervaren als een meerwaarde aanvullend op de professionele zorgverstrekking.
 

Interesse in vrijwilligerswerk ? Aarzel niet !

Contacteer onze
coördinator vrijwilligerswerking

tel. +32 3 210 60 86
Stuur een e-mail naar onze coördinator vrijwilligerswerking

Of vul je gegevens in via onderstaande link naar onze vacature site

Spontane sollicitatie

 

DEEL DEZE PAGINA

revalidatieziekenhuis revarte sociale dienst
revalidatieziekenhuis revarte stille ruimte
revalidatieziekenhuis revarte psychologische begeleiding
revalidatieziekenhuis revarte vrijwillger
 
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV