Patiëntverenigingen en nuttige links


Er zijn tal van websites op het internet die nuttige uitleg geven over verscheidene aspecten :

PATIENTVERENIGINGEN

Vlaams patiëntenplatform  (www.vlaamspatientenplatform.be)
Het Vlaams Patiëntenplatform biedt infomomenten, studiedagen, studiegroepen, klankbordgroepen en denkdagen aan voor patiënten.  Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.

NAH-Liga vzw  (www.nahliga.be)
De Vlaamse Liga NAH wil alle personen en organisaties die zich inzetten voor een betere kwaliteit van leven van mensen met een NAH met elkaar verbinden en versterken.  Samen met het Vlaams Platform NAH, dat nu deel uitmaakt van de NAH LIGA gaan diverse organisaties aan de slag rond thema’s zoals lotgenotencontact, vorming en opleiding, sensibilisatie, gebruikerswerking, brede zorg, innovatie en onderzoek.

Rondpunt (www.rondpunt.be)
Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Rondpunt richt zich met haar activiteiten tot alle direct en indirect betrokkenen bij verkeersongevallen: slachtoffers, veroorzakers, naasten, nabestaanden, hulpverleners, werkgevers, …

WEBSITES MUTUALITEITEN

ANDERE WEBSITES

DEEL DEZE PAGINA

© 2018 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com