Behandelend team


Voor elke doelgroep werken meerdere disciplines samen in een gespecialiseerd multidisciplinair team om onze integrale revalidatiezorg te realiseren.
Wij hebben een  gespecialiseerd multidisciplinair team, samengesteld uit een kerngroep van:
 
(Klik op onderstaande disciplines voor meer info)

Arts-specialisten (Internist-geriaters  en Specialisten in de Fysische Geneeskunde en Revalidatie-Geneeskunde)
Revalidatieverpleegkundigen
Geriatrische verpleegkundigen
Zorgkundigen
Kinesitherapeuten
Ergotherapeuten
Logopedisten
Sport- en bewegingstherapeuten
Neuropsychologen en klinisch psychologen
Sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten
Onthaalmedewerkers
Opnameplanners
Diëtisten
Apothekers en apotheek medewerkers
Spirituele zorg

Revalidatie gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de familie en omkadering van de revalidant. 

Al deze teams worden ondersteund door hotelmedewerkers en logistieke medewerkers, door secretariaatsmedewerkers, door de technische en de IT dienst, en administratieve medewerkers. De ombudsdienst staat ter beschikking voor al je suggesties, opmerkingen of klachten.

Revalidatieziekenhuis RevArte verwelkomt elk  academiejaar tal van stagiair(e)s vanuit verschillende disciplines. Zij voeren hun taken uit onder supervisie van onze gekwalificeerde medewerkers.  

 
revalidatieziekenhuis revarte teamwerking

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV