Onze zorgvisie


We steunen op een revalidatiegerichte zorgvisie die aandacht heeft voor de gehele mens in relatie met de andere, d.w.z. waarin naast fysieke, psychologische en sociale aspecten ook levensbeschouwelijke en ethische aspecten te onderscheiden zijn. “Goede dingen doen op een goede manier”. Dit vat onze kerntaak van kwaliteit van zorg en dus ook onze kwaliteit van samen-werken samen.
 
1) Wij implementeren enerzijds professionele richtlijnen, zorgconcepten en kwaliteitssystemen met het oog op het bieden van kwalitatief goede zorg.

2) Het appél van patiënt en medewerkers vraagt ook om een ethische zorgvisie waarbij iedereen, zowel medewerker, patiënt en zijn naaste omgeving een wederzijdse houding van respect, waardering en verantwoordelijkheid draagt. 

Het draait dus in onze visie om het vinden van een juiste balans tussen enerzijds de waarden, behoeften en verwachtingen van de revalidant en anderzijds de unieke toegevoegde waarde van de professional in het stimuleren van de zelfstandigheid en het verminderen van de beperkingen van de patiënt. 

RevArte streeft zo naar een hoge patiënttevredenheid en naar professionals die zich gerespecteerd voelen in de uitoefening van hun vak. 

RevArte als “Kunde en Kunst van het Revalideren”.
 revalidatieziekenhuis revarte zorgvisie
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV