Revalidatieaanbod


Onze revalidatie stelt de patiënt en zijn zorgproces centraal. Onze doelstelling is een zo optimaal mogelijke zelfredzaamheid van de persoon te bereiken op fysiek, psychosociaal en op professioneel vlak.
Daarom is ons behandelend team georganiseerd in zorgclusters of klinieken.  
We bieden een residentieel en ambulant zorgaanbod aan met focus op 4 diagnosegroepen, met name :
 

   Hersenletsel kliniek: Patiënten die nood hebben aan revalidatie na een recent doorgemaakt hersenletsel zoals een beroerte (CerebroVasculair Accident of CVA veroorzaakt door een herseninfarct of bloeding), na een hoofdtrauma tgv ongeval of na een herseningreep. 
         Hersenletsel Kliniek

  Amputatie kliniek:  Patiënten na een recente amputatie van been of arm. 
         Amputatie Kliniek

  Dwarslaesie kliniek: Recente aandoeningen van het ruggenmerg van allerlei aard (trauma, infectie, overdruk…) waardoor verlies van kracht en gevoel en eventueel continentieproblemen. 
         Dwarslaesie Kliniek

  Locomotorische kliniek:  Patiënten die nood hebben aan revalidatie na een orthopedische ingreep zoals gewrichtsvervangende operaties als heupprothese, knieprothese, schouderprothese, alsook na osteosynthese ingrepen en na een polytrauma. 
         Locomotorische Kliniek


RevArte slaat als gespecialiseerd revalidatieziekenhuis een brug tussen het acuut ziekenhuis en de thuissituatie. De kernvraag   is immers "Hoe kan de revalidant met zijn mogelijkheden en beperkingen opnieuw zo actief mogelijk deelnemen aan de maatschappij?". Om die reden benaderen we de revalidant vanuit de concrete thuissituatie en sociale context, inclusief  arbeidsreïntegratie. De revalidatie gebeurt in overleg met de revalidant en familie waarbij concrete doelstellingen worden vooropgesteld. De inbreng van de revalidant en de feedback vanuit de thuisomgeving is hierin essentieel. De link met thuissituatie wordt gevormd door o.a. meeloopdagen of therapiedagen, huisbezoeken, therapeutische (proef-)weekends in de thuissituatie en eventueel een weekendverblijf in ons therapeutisch (proef-)appartement.

Revalidatieziekenhuis RevArte  richt zich  op een breed revalidatie-aanbod en biedt  mogelijkheden voor zowel een tijdelijke hospitalisatie of revalidatie op ambulante basis. 
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV