Recht op patiëntendossier 

 
Je hebt recht op een zorgvuldig en veilig bewaard patiëntendossier. Inzage en een afschrift moet je wel eerst aanvragen.

Dit inzagerecht is niet absoluut:

  • Je mag geen gegevens over derden lezen, noch persoonlijke nota’s van de arts.
  • De zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor je gezondheid kunnen opleveren.
  • je kan een kopie aanvragen van heel of een gedeelte van uw dossier. Om het inzagerecht of het recht op afschrift te concretiseren werd hiervoor binnen het ziekenhuis een specifieke procedure uitgewerkt.
  •  
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV