Recht op vrije keuze van de zorgverlener 


Als patiënt heb je het recht om zelf een zorgverlener te kiezen. Je mag die keuze op elk moment herzien. Misschien heb je op een bepaald moment nood aan een tweede advies over je gezondheid. De wet geeft je het recht om een tweede zorgverstrekker te kiezen.
Deze vrije keuze kan in sommige gevallen beperkt worden door de wet of door omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie van de gezondheidszorgen. Anderzijds kan elke beroepsbeoefenaar een patiënt om persoonlijke of beroepsredenen weigeren een dienstverstrekking te verlenen, uitgezonderd in geval van nood. In geval de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt moet hij evenwel de continuïteit van de zorgen waarborgen. 

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV