Revalidatieziekenhuis RevArte implementeert Robotica via het Ekso GT exoscelet

vr 04-05-2018

EKSO GTTM is een exoskelet dat personen met een ernstige bewegingsbeperking (bv door een verlamming) helpt actief rechtop te staan en opnieuw te stappen.  Veelal worden daarbij krukken of een looprek gebruikt om het eigen gewicht mee in balans te houden.


Weer op eigen benen EN MEER OEFENING VIA HERHAALDE STAPPATRONEN

Een EKSO GTTM exoskelet kan gebruikt worden bij bewegingsbeperkingen (bv. verlamming) ten gevolge van een beroerte (CVA), een dwarslaesie tot op niveau C7, ruggengraatletsels en andere neurologische aandoeningen van acute of chronische aard. Het herhaalde stappatroon met de Ekso GT zorgt voor snellere revalidatie en levert ook positieve resultaten op bij patiënten met zware verlammingen.

EKSO GTTM imiteert een natuurlijk gangpatron met behulp van sensoren die motoren activeren en de patiënt zo stappen doen zetten.  Een natuurlijke tred oefenen is belangrijk bij patiënten die een beroerte of CVA hebben gehad maar ook bij patiënten die in een rolstoel zitten.


In stappen leren stappen

Stappen met een Ekso GT gebeurt in stappen, zowiezo onder begeleiding van een gespecialiseerde therapeut. Stap per stap beginnend en langzaam loslatend tot de patiënt op eigen kracht weer kan stappen (al naargelang zijn toestand).
 

Via het exoscelet probeert men de kwaliteit van het stappatroon te verbeteren en in te slijpen.


EEN EXOSCELET MET Sensoren en motoren

Een EKSO GTTM is uitgerust met sensoren die op twee manieren de bewegingsmotoren activeren: door de patiënt zelf, al naargelang die zijn gewicht weet te verplaatsen, of door een therapeutische begeleider die de Ekso GT bedient.


Voor verschillende maar niet alle patiënten

RevArte biedt voor opgenomen revalidanten met een CVA of incomplete dwarslaesie assistieve exoscelet-therapie en dit vanaf mei 2018. De revalidanten moeten voldoen aan bepaalde inclusiecriteria.
De EKSO GTTM is makkelijk aanpasbaar om per dag door verschillende patiënten te worden gebruikt.  Er zijn ook extra in- en uitneembare steunpunten al naargelang de nood van de patiënten. Patiënten moeten wel zowiezo tussen de 1m50 en 1m90 groot zijn, kunnen een bekkenbreedte hebben tot 46 cm en mogen niet meer dan 100 kg wegen.  Patiënten moeten ook medisch geschikt worden bevonden en mogelijk eerst andere oefeningen doen vooraleer ze in aanmerking komen.

 

Step Generator-software

De EKSO GTTM is uitgerust met Step Generator-software. Die berekent maar liefst 500 maal per seconde het gangpatroon en de heupzwaai die nodig is om vooruit te gaan.  Het voorkomt dat de patiënt struikelt, zeker in het begin van een therapie waarbij het nog zoeken is naar een lichaamshouding om in evenwicht te blijven. In veel gevallen zijn en blijven krukken wel nodig als extra steun.


Verschillende ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN

De software van de EKSO GTTM maakt het mogelijk om het toestel volledig af te stellen op de toestand van de patiënt en de vorderingen die hij maakt: van volledig aangedreven door de Ekso GT tot een minimale ondersteuning. De EKSO GTTM geeft ook onmiddellijk feedback aan patiënt en therapeut zodat tijdens een sessie aanpassingen makkelijkkunnen en sneller vooruitgang wordt geboekt.

 

Meer levenskwaliteit

Ook voor patiënten die geen zicht op verbetering hebben op hun toestand kan de EKSO GTTM helpen om hun conditie op peil te houden. rechtop bewegen voorkomt hart- en longproblemen, botontkalking en zitwonden zn zorgt voor veel meer levenskwaliteit.


 

Wetenschappelijk onderzoek

Een van de bronnen van innovatie is het wetenschappelijk onderzoek dat in samenwerking met kennisinstellingen wordt uitgevoerd. Hierbij wordt intensief samengewerkt met onder andere de Universiteit Antwerpen, de KULeuven en de Vrije Universiteit Brussel en  met tal van hogescholen zoals oa. Mobilab van Thomas More. 

Bekijk hieronder de lezing van Dr. Karen Nolan over haar onderzoek met Robotica-toepassingen en CVA-patiënten.
 
DELEN
© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV