Sociaal verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten


Sociaal verpleegkundigen staan ter beschikking voor de patiënten en hun familie om bij te staan in de psychosociale begeleiding tijdens de opname en bij de voorbereiding tot ontslag. Zij geven ook een goed overzicht van de informatie over de beschikbare hulpdiensten. 

De sociale dienst kan u helpen bij het treffen van regelingen in verband met gezinshulp, poetshulp, thuisverpleging, warme maaltijden aan huis, uitleendienst, personenalarm, thuisoppasdiensten, vervoer, enzovoort. 

Indien een verblijf thuis niet meer mogelijk is, kan samen met de patiënt en zijn familie naar residentiële opvang gezocht worden. We denken hierbij aan rust- en verzorgingstehuizen (RVT) of serviceflats.  De aanpassing en de overgang naar huis of soms naar een RVT is vaak enorm zwaar, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de partner en de naaste familie.  De sociaal verpleegkundige zal trachten hierin te begeleiden en waar nodig doorverwijzen voor verdere deskundige ondersteuning.revalidatieziekenhuis revarte sociale dienst
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV