Verpleegkundig team en revalidatieverpleegkundigen

 
Een verpleegkundig team is per afdeling samengesteld uit een hoofdverpleegkundige, bijgestaan door gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen, zorgkundigen, en logistieke medewerkers. 

Het verpleegkundig team is onder andere verantwoordelijk voor volgende taken :

  • Onderkennen van de lichamelijke, psychologische en sociale noden van de patiënt en zijn directe omgeving. Vervolgens de handelingen plannen, uitvoeren en evalueren om aan deze noden tegemoet te komen.
  • Op voorschrift van de behandelende artsen handelingen verrichten en coördineren, die noodzakelijk zijn tot het stellen van de diagnose en het bevorderen van de genezing van de patiënt.
  • Een schakel zijn tussen de patiënt, zijn familie en de andere ziekenhuiswerkers om zo een “zorg op maat” mogelijk te maken.
  • Het voortzetten van en de samenhang tussen de zorg garanderen via mondelinge besprekingen en schriftelijke verslagen in het verpleegdossier.
 

Revalidatieverpleegkundigen

De revalidatieverpleegkundigen bieden een kwaliteitsvolle totaalzorg aan: lichaamsverzorging, medicatiezorg, voeding en verpleeg-technische zorgen. Zij hebben hierbij zowel aandacht voor de lichamelijke als psychische en sociale noden. Door hun nabijheid vormen zij een belangrijke schakel tussen de revalidant en zijn partner of familie en de andere teamleden.
 Gedurende het revalidatieproces treedt de coördinerende verpleegkundige op als coach en vertrouwenspersoon van de revalidant. Zij begeleidt je om zo een hoog mogelijk niveau van zelfzorg te bereiken. Zij coördineert de zorg en tracht de wederzijdse verwachtingen van de revalidant, partner en familie en het multidisciplinair team op elkaar af te stemmen.

revalidatieziekenhuis RevArte revalidatieverpleegkunde
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2019 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com