Verpleegkundig team en geriatrisch verpleegkundigen

 
Een verpleegkundig team is per afdeling samengesteld uit een hoofdverpleegkundige, bijgestaan door gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen, zorgkundigen, en logistieke medewerkers. 
 

Het verpleegkundig team is onder andere verantwoordelijk voor volgende taken :

  • Onderkennen van de lichamelijke, psychologische en sociale noden van de patiënt en zijn directe omgeving. Vervolgens de handelingen plannen, uitvoeren en evalueren om aan deze noden tegemoet te komen.
  • Op voorschrift van de behandelende artsen handelingen verrichten en coördineren, die noodzakelijk zijn tot het stellen van de diagnose en het bevorderen van de genezing van de patiënt.
  • Een schakel zijn tussen de patiënt, zijn familie en de andere ziekenhuiswerkers om zo een “zorg op maat” mogelijk te maken.
  • Het voortzetten van en de samenhang tussen de zorg garanderen via mondelinge besprekingen en schriftelijke verslagen in het verpleegdossier.

Geriatrisch verpleegkundigen

Als geriatrisch verpleegkundige is het een uitdaging om de complexe zorgvragen van de ouderen  in kaart te brengen en af te stemmen met de oudere zelf, zijn/ haar mantelzorger(s) en bespreekbaar te maken met het multidisciplinair team.  De verwevenheid van lichamelijke- en psychosociale problemen in combinatie met effecten op het dagelijks functioneren vraagt een aparte deskundigheid. De geriatrisch verpleegkundige kan de normale veroudering en de ontstane pathologie in samenhang met elkaar brengen en in de geboden zorg de toestandsdiagnostiek van de oudere  en interventies goed onderbouwen.


Revalidatieziekenhuis RevArte geriatrisch verpleegkundige
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV