Verpleegkundig team en Zorgkundige

 
Een verpleegkundig team is per afdeling samengesteld uit een hoofdverpleegkundige, bijgestaan door gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen, zorgkundigen, en logistieke medewerkers. 
 

Het verpleegkundig team is onder andere verantwoordelijk voor volgende taken :

  • Onderkennen van de lichamelijke, psychologische en sociale noden van de patiënt en zijn directe omgeving. Vervolgens de handelingen plannen, uitvoeren en evalueren om aan deze noden tegemoet te komen.
  • Op voorschrift van de behandelende artsen handelingen verrichten en coördineren, die noodzakelijk zijn tot het stellen van de diagnose en het bevorderen van de genezing van de patiënt.
  • Een schakel zijn tussen de patiënt, zijn familie en de andere ziekenhuiswerkers om zo een “zorg op maat” mogelijk te maken.
  • Het voortzetten van en de samenhang tussen de zorg garanderen via mondelinge besprekingen en schriftelijke verslagen in het verpleegdossier.

Zorgkundige

Een zorgkundige is specifiek opgeleid om verpleegkundige ondersteunende taken uit te voeren.  De zorgkundige werkt onder toezicht van een verpleegkundige en maakt deel uit van een gestructureerde equipe. Naast die handelingen mag een zorgkundige ook de taken uit van een verzorgende doen.


Revalidatieziekenhuis RevArte

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV