Audits
 

Interne en externe audits

 
In het continue streven naar een kwaliteitsvolle en veilige zorg worden er regelmatig interne en externe audits uitgevoerd in onze instelling. Het is dus mogelijk dat een interne of externe auditor je patiëntendossier inkijkt.
Alle auditoren hebben een geheimhoudingsverklaring afgesloten over alle informatie die zij tijdens het uitvoeren van een audit vernemen.
 
Indien je bezwaren hebt tegen het feit dat een auditor jouw patiëntgegevens en/of –dossier inkijkt in het kader van een audit dan respecteren wij dit. In dat geval verzoeken wij je vriendelijk dit te melden aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar je verblijft.Laatste audit Zorginspectie

Deze laatste analyse van de Zorginspectie en Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is gebeurd in januari 2012. In dit auditverslag werden de ziekenhuisbrede aspecten besproken. Vervolgens de resultaten van de audit van enkele specifieke zorgtrajecten. De laatste  jaren werden dan ook diverse verbeteringsprojecten opgezet om alle opmerkingen geleidelijk aan weg te werken.
 
Externe toetsing handhygiëne en patiëntidentificatie ikv het Vlaams indicatoren project voor patiënten en professionals (VIP²)
 
Op 18 mei 2017 had een externe toetsing plaatsgevonden rond basisvereiste handhygiëne en patiëntidentificatie via het Vlaams indicatoren project voor patiënten en professionals (VIP²).
Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het stimuleren van het gebruik van indicatoren.
 

We behaalden mooie resultaten :

  • Percentage correcte Handhygiëne: 92,4%
  • Percentage correcte patiëntidentificatie: 98,6%.
 
Accreditatietraject NIAZ QMentum 2013-2017
Revalidatieziekenhuis RevArte werkt aan het behalen van een internationaal kwaliteitslabel wat betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaalbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg kan voortbrengen. Hiermee kunnen we objectief aantonen dat we kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbieden aan onze patiënten. Revalidatieziekenhuis RevArte heeft gekozen voor een accreditatie door het Nederland Instituut Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ).

Een accreditatie is een kwaliteitslabel. Een kwaliteitslabel is een officiële erkenning door een externe, onafhankelijke organisatie dat het ziekenhuis aan bepaalde vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. Het doorlopen van dit proces noemt men een accreditatietraject.

In maart was er reeds een proef-audit. In oktober is de definitieve audit gepland.

 

DEEL DEZE PAGINArevalidatieziekenhuis revarte kwaliteitsbeleid
© 2018 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG Promotions bvba / Hosted by Server-Colocate.com