Audits
 

Interne en externe audits

 
In het continue streven naar een kwaliteitsvolle en veilige zorg worden er regelmatig interne en externe audits uitgevoerd in onze instelling. Het is dus mogelijk dat een interne of externe auditor je patiëntendossier inkijkt.
Alle auditoren hebben een geheimhoudingsverklaring afgesloten over alle informatie die zij tijdens het uitvoeren van een audit vernemen.
 
Indien je bezwaren hebt tegen het feit dat een auditor jouw patiëntgegevens en/of –dossier inkijkt in het kader van een audit dan respecteren wij dit. In dat geval verzoeken wij je vriendelijk dit te melden aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar je verblijft.Laatste audit Zorginspectie 

Deze laatste analyse van de Zorginspectie en Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is gebeurd in januari 2012. In dit auditverslag werden de ziekenhuisbrede aspecten besproken. Vervolgens de resultaten van de audit van enkele specifieke zorgtrajecten. De laatste  jaren werden dan ook diverse verbeteringsprojecten opgezet om alle opmerkingen geleidelijk aan weg te werken.
 
Externe toetsing handhygiëne en patiëntidentificatie ikv het Vlaams indicatoren project voor patiënten en professionals (VIP²)
 
Regelmatig is er een externe toetsing rond basisvereiste handhygiëne en patiëntidentificatie via het Vlaams indicatoren project voor patiënten en professionals (VIP²).
Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het stimuleren van het gebruik van indicatoren.

Op vrijdag 1 juni 2018 kreeg ons ziekenhuis bezoek van twee externe auditoren in het kader van VIP². VIP² oftewel het ‘Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals’ is een initiatief van de Vlaamse overheid met als doel  het meten van de zorgkwaliteit in de ziekenhuizen.
Tijdens dit bezoek werden de basisvereisten van handhygiëne en de volledigheid/aanwezigheid van het identificatiebandje getoetst. Voor basisvereiste handhygiëne behalen we een score van 85,1 %.  
Voor wat betreft patiëntidentificatie: Alle 115 getoetste patiënten hadden een correct en leesbaar identificatiebandje aan. We behalen hier dus de maximum score, 100%!  
 

We behaalden volgende resultaten :

  • Percentage correcte Handhygiëne: 85,1 %
  • Percentage correcte patiëntidentificatie: 100 %.
 


NIAZ ACCREDITATIE behaald

Accreditatietraject NIAZ QMentum 
Revalidatieziekenhuis RevArte heeft het NIAZ internationaal kwaliteitslabel behaald wat betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaalbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg kan voortbrengen. Hiermee kunnen we objectief aantonen dat we kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbieden aan onze patiënten. Revalidatieziekenhuis RevArte is geaccrediteerd door het Nederland Instituut Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ).

Een accreditatie is een kwaliteitslabel. Een kwaliteitslabel is een officiële erkenning door een externe, onafhankelijke organisatie dat het ziekenhuis aan bepaalde vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. Het doorlopen van dit proces noemt men een accreditatietraject.
 

Revalidatieziekenhuis RevArte heeft als eerste categoraal ziekenhuis in de Benelux de NIAZ-Qmentum accreditatie zonder voorwaarden behaald.   

Dit internationale kwaliteitslabel toont aan dat Revalidatieziekenhuis RevArte voor zijn patiënten, samenwerkingspartners en overheden een hoog niveau van kwaliteitsvolle en veilige innovatieve revalidatiezorg levert én over een goed georganiseerde organisatie beschikt die gericht is op continue verbetering.   De accreditatie werd uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) na een uitgebreide audit in de maand oktober.  Bestuurders, directieleden, medewerkers en artsen uit alle niveaus en afdelingen van RevArte werden betrokken bij het accreditatieproces.  Tal van werkafspraken en processen werden door 5 auditoren grondig doorgelicht met accent op de daadwerkelijke opvolging daarvan in de dagelijkse praktijk. 

“Onze cultuur gericht op innovatie en steeds opnieuw willen verbeteren, heeft geleid tot het behalen van onze NIAZ-accreditatie zonder bijkomende werkpunten,” vertelt algemeen directeur Ludo Splingaer. “Onze kwaliteitsvolle en veilige revalidatiezorg is een prestatie van alle  medewerkers en artsen. Door de NIAZ Qmentum methodiek, het Canadees internationaal accreditatie-programma, werd elke medewerker die een rol speelt in onze revalidatiezorg rechtstreeks aangesproken. Deze accreditatie is een verdiende erkenning voor de deskundigheid, gedrevenheid en de juiste zorgvisie van al onze medewerkers.”, aldus Splingaer. De beoordeling van de meer dan 1200 normen resulteerde in een uitmuntend rapport. RevArte behaalde een score van 97%.

"Wij zijn zeer trots op het feit dat ook binnen onze MKL-zorggroep het revalidatieziekenhuis RevArte op onze campus te Edegem dit label heeft gehaald", zegt Luc Van Den Eynde, voorzitter van de  Raad van Bestuur MKL. "Deze accreditatie laat zien dat RevArte de afgelopen jaren hard gewerkt heeft om zijn kwaliteit van zorg- en dienstverlening continu te verbeteren.”
Ludo Splingaer: “Het behalen van het accreditatielabel is voor ons een stimulans om elke dag  opnieuw te werken aan een kwaliteitsvolle en veilige innovatieve revalidatiezorg en om onze zeer hoge patiënttevredenheid telkens weer opnieuw te verdienen.”

 
We geven je graag een inzage in het audit-rapport .

Download NIAZ AUDIT RAPPORT
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV