AANMELDING ETHISCH PROBLEEM

 

De werkgroep Ethiek is bedoeld als instrument voor het behandelen van ethische vraagstukken binnen ons revalidatieziekenhuis. Ethische kwesties die zich voordoen op de werkvloer kunnen in de werkgroep ethiek besproken worden. 
 
Via onderstaande aanmelding kunnen ethische problemen die zich op de werkvloer voordoen worden voorgelegd ter bespreking. Verzoeken tot advies kunnen geformuleerd worden door alle personeelsleden en artsen van het ziekenhuis. Ook revalidanten of hun familie kunnen steeds een aanmelding doen. Adviezen zijn niet bindend en moeten gemotiveerd worden. Het ethisch comité kan een bepaald verzoek om advies weigeren of te rade gaan bij het ethisch comité GZA.
Na de bespreking van een ethische kwestie wordt er een verslag gemaakt en volgt er feedback en een advies naar de aanvrager. Op afdelingsniveau kan men dit verslag aan bod laten komen op een dienstvergadering.

AANMELDING ETHISCH PROBLEEM - WAT MOET JE DOEN:
1. Download hieronder het formulier 'Aanmelding Ethisch Probleem' 
AANMELDING ETHISCH PROBLEEM
2. Print dit document en vul het in.
3. Scan het ingevuld document terug in en verstuur het naar de werkgroep ethiek via volgend e-mail adres < Werkgroep-ethiekRevarte@revarte.be >


 
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV