Ethisch kader in Revalidatieziekenhuis RevArte


Binnen Revalidatieziekenhuis RevArte zijn er op het vlak van het ethisch beleid een drietal actiedomeinen:

1. Aanvragen aan de ethische commissie voor een wetenschappelijke studie in Revalidatieziekenhuis RevArte
2. Opvolging en begeleiding in algemene ethische vraagstukken rond levenseinde zorg
3. Ondersteuning in individuele casuïstiek via de interne werkgroep ethiek
 
Het Revalidatieziekenhuis RevArte is op basis van de regelgeving over de ethische comités in  ziekenhuizen, vrijgesteld om een afzonderlijk ethisch comité op te richten. Hierdoor zijn wij wel aangesloten bij het ethisch comité Gasthuiszusters Antwerpen (GZA) en formeel verankerd binnen de Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie (GER) GZA. De Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie Gasthuiszusters Antwerpen (GER GZA) is uitsluitend gericht op het formuleren van algemeen medisch-ethische richtlijnen. RevArte kan zich hiertoe wenden voor alle aan de ethische comités wettelijk toegekende opdrachten.   
 

1. Aanvraag aan de ethische commissie voor een wetenschappelijke studie in Revalidatieziekenhuis RevArte

Het Revalidatieziekenhuis RevArte is op basis van de regelgeving over de ethische comités in  ziekenhuizen, vrijgesteld om een afzonderlijk ethisch comité op te richten. Hierdoor zijn wij wel aangesloten bij het ethisch comité Gasthuiszusters Antwerpen (GZA).
 

2. Opvolging en begeleiding levenseinde zorg 

RevArte heeft een beleid van aanpak voor ethische kwesties die aan bod kunnen komen met betrekking vragen over levenseinde (DNR, wilsverklaring, etc.).
 

3. Werkgroep ethiek

De werkgroep Ethiek is bedoeld als instrument voor het behandelen van ethische vraagstukken binnen ons revalidatieziekenhuis. Ethische kwesties die zich voordoen op de werkvloer kunnen in de werkgroep besproken worden. 
Via een aanmelding kunnen ethische problemen die zich op de werkvloer voordoen worden voorgelegd ter bespreking. Na de bespreking van een ethische kwestie wordt er een verslag gemaakt en volgt er feedback en een advies naar de aanvrager. Op afdelingsniveau kan men dit verslag aan bod laten komen op een dienstvergadering.
 
Verzoeken tot advies kunnen geformuleerd worden door alle personeelsleden en artsen van het ziekenhuis. Adviezen zijn niet bindend en moeten gemotiveerd worden. Het ethisch comité kan een bepaald verzoek om advies weigeren of te rade gaan bij het ethisch comité GZA.
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV