Zorgvisie en ethiek


Onze zorgvisie

We steunen op een revalidatiegerichte zorgvisie die aandacht heeft voor de gehele mens in relatie met de andere, d.w.z. waarin naast fysieke, psychologische en sociale aspecten ook levensbeschouwelijke en ethische aspecten te onderscheiden zijn. "Goede dingen doen op een goede manier". Dit vat onze kerntaak van kwaliteit van zorg en dus ook onze kwaliteit van samen-werken samen. 
 
'Goede dingen doen' verwijst naar ons ethisch handelen: Het appél van patiënt en medewerkers vraagt  om een zorgvisie waarbij iedereen, zowel medewerker, patiënt en zijn naaste omgeving een wederzijdse houding van respect, waardering en verantwoordelijkheid draagt. 
 
'De dingen goed doen' verwijst naar ons professioneel en kwaliteitsvol handelen: Wij implementeren enerzijds professionele richtlijnen, zorgconcepten en kwaliteitssystemen met het oog op het bieden van kwalitatief goede zorg.
 

revalidatieziekenhuis revarte zorg en ethiek

Van ethiek naar zorgethiek

  • Een mens kan zijn manier van leven zelf kiezen: wij kunnen de voorkeur geven aan wat goed of niet goed is
  • Zelf kiezen betekent ook dat we ook de mogelijkheid hebben ons te vergissen
  • Levenskunst = goede keuzes maken = het goede doen = ethiek
  • Goede zorg draagt bij aan iemands welzijn
 

4 Morele principes in de zorg

1. Respect voor autonomie en waardigheid:  de wens van de patiënt als mens, als individu en in relatie tot anderen, zo veel mogelijk respecteren
2. Niet-schaden: mensen geen schade toebrengen (fysiek, psychisch, financieel, kwaliteit van leven, …)
3. Weldoen: zo veel mogelijk het welzijn van mensen bevorderen, inclusief hun leven beschermen
4. Rechtvaardigheid: de ene persoon niet anders (minder of beter) behandelen dan de andere persoon met dezelfde behoefte.
 

DEEL DEZE PAGINArevalidatieziekenhuis revarte
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV