Kernwaarden


Om daadwerkelijk richting te geven aan onze identiteit, hebben we kernwaarden benoemd. Ze geven aan wat de kern is van ons denken en handelen en wat de verbindende elementen zijn. De kernwaarden zeggen hoe we zijn, hoe we willen zijn en met welke eigenschappen. Ze maken duidelijk welke waardeoriëntatie we innemen: hoe we kijken naar onze structuur, cultuur, kwaliteit van arbeid, strategie en systemen.  Door hierop te sturen, zijn we in staat in de dagelijkse praktijk op alle fronten de verwachting van onze revalidanten te overtreffen. Iedere dag weer.

Op basis van de resultaten van medewerkersbevragingen, focusgroepen en het overleg op onze strategiedagen werden onze kernwaarden verder geëxpliciteerd.  De wijze waarop RevArte er wil zijn in de maatschappij, wordt bepaald door volgende kernwaarden :


Waardering – Vriendelijkheid – Samen~Werken – Integriteit – Verantwoordelijkheid
Kernwaarden  | Revalidatieziekenhuis RevArte

DEEL DEZE PAGINA

Kernwaarden  | Revalidatieziekenhuis RevArte
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV