Kwaliteitslabel

 

Revalidatieziekenhuis RevArte heeft als eerste categoraal ziekenhuis in de Benelux de NIAZ-Qmentum accreditatie zonder voorwaarden behaald.   

Dit internationale kwaliteitslabel toont aan dat Revalidatieziekenhuis RevArte voor zijn patiënten, samenwerkingspartners en overheden een hoog niveau van kwaliteitsvolle en veilige innovatieve revalidatiezorg levert én over een goed georganiseerde organisatie beschikt die gericht is op continue verbetering.   De accreditatie werd uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) na een uitgebreide audit in de maand oktober.  Bestuurders, directieleden, medewerkers en artsen uit alle niveaus en afdelingen van RevArte werden betrokken bij het accreditatieproces.  Tal van werkafspraken en processen werden door 5 auditoren grondig doorgelicht met accent op de daadwerkelijke opvolging daarvan in de dagelijkse praktijk. 

“Onze cultuur gericht op innovatie en steeds opnieuw willen verbeteren, heeft geleid tot het behalen van onze NIAZ-accreditatie zonder bijkomende werkpunten,” vertelt algemeen directeur Ludo Splingaer. “Onze kwaliteitsvolle en veilige revalidatiezorg is een prestatie van alle  medewerkers en artsen. Door de NIAZ Qmentum methodiek, het Canadees internationaal accreditatie-programma, werd elke medewerker die een rol speelt in onze revalidatiezorg rechtstreeks aangesproken. Deze accreditatie is een verdiende erkenning voor de deskundigheid, gedrevenheid en de juiste zorgvisie van al onze medewerkers.”, aldus Splingaer. De beoordeling van de meer dan 1200 normen resulteerde in een uitmuntend rapport. RevArte behaalde een score van 97%.

"Wij zijn zeer trots op het feit dat ook binnen onze MKL-zorggroep het revalidatieziekenhuis RevArte op onze campus te Edegem dit label heeft gehaald", zegt Luc Van Den Eynde, voorzitter van de  Raad van Bestuur MKL. "Deze accreditatie laat zien dat RevArte de afgelopen jaren hard gewerkt heeft om zijn kwaliteit van zorg- en dienstverlening continu te verbeteren.”
Ludo Splingaer: “Het behalen van het accreditatielabel is voor ons een stimulans om elke dag  opnieuw te werken aan een kwaliteitsvolle en veilige innovatieve revalidatiezorg en om onze zeer hoge patiënttevredenheid telkens weer opnieuw te verdienen.”
 
We geven je graag een inzage in het audit-rapport .

Download NIAZ AUDIT RAPPORT
 
 
 

Wat is een kwaliteitslabel ?

Revalidatieziekenhuis RevArte heeft een internationaal kwaliteitslabel wat betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaalbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg kan voortbrengen. Hiermee kunnen we objectief aantonen dat we kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbieden aan onze patiënten.

Een accreditatie is een kwaliteitslabel. Een kwaliteitslabel is een officiële erkenning door een externe, onafhankelijke organisatie dat het ziekenhuis aan bepaalde vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. Het doorlopen van dit proces noemt men een accreditatietraject.

Bij een ziekenhuisaccreditatie komt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal maatstaven beoordelen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten. Ziekenhuizen krijgen het label voor een beperkt aantal jaren. In tegenstelling tot de inspectie van de Vlaamse overheid, kiezen ziekenhuizen zelf of ze zich wensen te accrediteren.

In Vlaanderen werken de ziekenhuizen daarvoor met twee instanties samen, namelijk Joint Commission International en het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg (NIAZ).
 

NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel

Revalidatieziekenhuis RevArte behaalde de accreditatie door het Nederland Instituut Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ).
Het NIAZ werkt volgens de "Kwaliteitsnorm Zorginstelling". Binnen de NIAZ-Kwaliteitsnorm Zorginstelling worden kwaliteitsnormen omschreven. Deze zijn gebaseerd op de kwaliteitsbepalingen die binnen de sector zijn opgesteld. Daarnaast zijn normen ontleend aan wettelijke bepalingen. Bij kwaliteitsbewaking vindt er een interne professionele kwaliteitstoetsing plaats. Het doel van de kwaliteitsbewaking is het handhaven en vooral verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De gehanteerde bewakingsmethode moet een systematiek zichtbaar maken waardoor kwaliteitsverbeteringen opnieuw getoetst kan worden. 

Sinds 22 oktober 2012 zijn het NIAZ en Accreditation Canada International overeengekomen het gebruik van Qmentum in Nederland en België nader te verkennen. Het Qmentum stappenplan om een accreditatie te behalen, bestaat eerst uit een beoordeling of de zorgorganisatie in de mogelijkheid is om zich te laten accrediteren. Een tweede stap is de voorbereiding tot accreditatie, daarop volgt een zelfevaluatie. Via Qmentum wordt het evaluatieproces volledig geautomatiseerd. 

Naast een externe audit zal ook een auditteam tal van processen in het ziekenhuis doorlichten. Van opname tot ontslag en van patiënteninformatie tot de veiligheid van onze apparatuur. Daarbij gaat het niet alleen om een beoordeling van afspraken en procedures, maar vooral om de daadwerkelijke opvolging daarvan in de dagelijkse praktijk.
 

Help ons met uw opmerkingen en suggesties 

Indien je reeds in RevArte verblijft of heeft verbleven kan je ons helpen door bepaalde opmerkingen en suggesties aangaande verbeterpunten aan ons door te geven. Klik dan hieronder op de knop om je opmerkingen te verzenden.  Alvast dank hiervoor.
Stuur ons je opmerkingen


 

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV