Kwaliteitsverbeteringen


Revalidatieziekenhuis RevArte zal voortdurend inspanningen blijven leveren om te streven naar een optimale kwaliteit.  Om deze kwaliteitsgaranties ook effectief te kunnen waarmaken, werken we aan heel wat initiatieven om de kwaliteit van zorg en van het verblijf voor de patiënt continu te verbeteren.
Concreet gaat het om kwaliteitsinitiatieven en verbeteringsacties, sensibiliseringsacties, interne audits, enz.
 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Elke patiënt krijgt bij opname een identificatiebandje (polsbandje) met hierop zijn persoonsgegevens; een initiatief dat de veiligheid van de patiënt tijdens zijn verblijf verhoogt.
 • Het team ziekenhuishygiëne werkt continu aan het voorkomen van ziekenhuisinfecties door gerichte campagnes rond handhygiëne.
 • Bij onze ombudsdienst kan men steeds terecht met een klacht in verband met het verblijf of zorg.  Deze klacht wordt bovendien gebruikt om gericht verbeteracties op te zetten.
 • Via het meten van de tevredenheid van onze patiënten via een enquête bekijken we op welk vlakken we kunnen verbeteren.
 • We organiseren regelmatig opleidingen en wetenschappelijk seminaries waaraan al onze medewerkers kunnen deelnemen. Zo leren we van elkaar.
 • We voeren regelmatig veiligheidsrondes uit.
 • We hebben ene beleid rond het melden en afwerken van incidenten (VeiligheidsManagentSysteem)
 • We passen veiligheidsprocedures aan of maken er nieuwe op
 • Medewerkers worden gestimuleerd om alle incidenten, bijna-incidenten en bijwerkingen (vb: valpartijen, medicatiefouten, gedragsincidenten, enz.) te melden in ons geïnformatiseerd meld- en leersysteem  zodat structurele en organisatorische maatregelen kunnen genomen worden.
 • Om na te gaan hoe de medewerkers van onze organisatie omgaan met patiëntveiligheid wordt op regelmatige tijdstippen een meting gedaan over de patiëntveiligheidscultuur.
 • Jaarlijks neemt RevArte steeds deel aan “de week van de valpreventie”. Er gaan in die week verschillende infosessies en workshops door met het ook op valpreventie. 
 • Regelmatig organiseren we sensibiliseringscampagnes om aandacht te vragen voor bepaalde thema’s, zoals de week van de handhygiëne, week van de valpreventie, enz.
 

Contacteer onze kwaliteitscoördinator

Wil je iets melden rond patiëntveiligheid in RevArte ? Vul dan onderstaand formulier in. Na verzenden komt dit rechtstreeks toe bij onze kwaliteitscoördinator.  Ja, ik ga akkoord met het privacybeleid.DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV