Patiëntparticipatie


 
  • FOCUSGROEPEN gekoppeld aan interprofessionele samenwerking:

Er worden focusgroepen georganiseerd op elke afdeling. We trachten elke afdeling jaarlijks aan bod te laten komen. Hun suggesties worden meegenomen in het patiëntveiligheidscomité en in werkgroepen.
 
  • PATIENTPARTICIPATIE bij de ZORGPADEN: patiënt betrokken via bevraging

Voor elk zorgpad werd er per pathologiegroep als actiepunt besproken om patiënten uit te nodigen om met hen af te toetsen wat volgens hen beter kan in de klinische werking en afstemming (zowel voor zorgpad “dwarslaesie” als voor “knieprothese”).
 
  • TEVREDENHEIDSENQUÊTES: bevraging van de patiënten n.a.v. het tevredenheids-enquête-formulier (model conform VIP²) .

Wordt meegegeven door sociale dienst wanneer de patiënt in ontslag gaat (vrijblijvend / anoniem of niet naar keuze pat.)
Analyse geschiedt per kwartaal door kwaliteitscoördinator.
Info aan directie en dashboard op TV-scherm
 
  • THERAPIEDAG met de FAMILIE:

bij opname van de patiënt wordt een therapiedag afgestemd met patiënt en zijn naasten (= na enkele weken verblijf / 4-tal weken na NAH) . Op deze dag komen patiënten en familie in contact met de betrokken revalidatie therapeuten, artsen en het revalidatieconcept en kunnen zij hun vragen formuleren en inbreng of bemerkingen uiten.
 
  • Uitvoering PRISMA-ANALYSE van alle ernstige INCIDENTEN waarbij de patiënt betrokken wordt. 

  • De WEKELIJKSE MULTIDISCIPLINAIRE OVERLEGMOMENTEN (dokterstoer): 

1 x per week op een vaste dag 
Toer van (hoofd)verpleegkundige, behandelende afdelingsartsen +  sociale dienst. 
Iedere patiënt wordt dan gehoord en gezien door dit team (overleg/afstemming).
 
  • MULTIDISCIPLINAIR werken VANUIT DOELSTELLINGEN van de PATIËNT :

bespreking op multidisciplinaire teamvergadering

 
© 2022 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV