Patiëntveiligheid


Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle zorg is (patiënt)veiligheid. 
Niets is zo belangrijk in kwaliteitsvolle zorgverlening als het voortdurend (waar)borgen van de veiligheid van onze revalidant.  Door een samenloop van omstandigheden kan ieder van ons al eens een fout maken. Fouten of incidenten worden gezien als het falen van een systeem en niet als een opzettelijke daad van een medewerker.  

Uit onze fouten willen we leren om te verbeteren !

Revalidateziekenhuis RevArte bouwt aan een cultuur van patiëntveiligheid. Daarbij wordt iedere medewerker gestimuleerd om fouten en (bijna)incidenten te melden via een gedigitaliseerd meldingssysteem. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld waar er verbeteracties kunnen gevoerd worden. We zien het melden van een incident als een kans op verbetering. Iedere melding wordt onder de loep genomen en waar nodig worden multi-disciplinair verbeteringen doorgevoerd. Dit alles vindt plaats binnen een open en respectvol klimaat, waar de patiënt centraal wordt gesteld.
 
Gezondheidszorg wordt met de dag complexer en meer specialistisch. Onoplettendheden of fouten kunnen soms grote gevolgen hebben voor het resultaat van een behandeling. RevArte doet al het mogelijke om het verblijf zo veilig mogelijk te maken. Ieders  bijdrage is hierbij van belang.  
 
RevArte focust zich op onder andere op onderstaande patiëntveiligheidsdoelen:
(klik hieronder voor meer informatie)
 


 

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV