De Missie van RevArte


Onze missie of opdrachtsverklaring staat voor wie we willen zijn. 

revalidatieziekenhuis revarte missie
 
Het revalidatieziekenhuis RevArte wil een voortrekker zijn in de revalidatiezorg aan personen met recent verworven beperkingen met als doel het verhogen van hun leefwaarde.

Een originele invalshoek moet blijken uit het woord 'leefwaarde'.  Het is een samenstelling tussen enerzijds 'levenskwaliteit' en anderzijds 'zorgwaarde'.  Waarde verwijst hier naar de kwaliteit van handelen en de kwaliteit die de revalidant ervaart.  Het zijn de professionele handelingen gericht op het invullen van de zorg en de behoeften van de zorggebruiker en die dus waarde creëren voor de afnemers van de zorg.  Deze passen thuis in een waardeketen die enerzijds bestaan uit de activiteiten die samen het inhoudelijk zorgproces vormen (kernactiviteiten), en anderzijds de activiteiten die de zorgorganisatie ondersteunen om goede zorg te bieden, zoals kennisbeheer, informatiemanagement, ICT en facilitaire en logistieke zaken.  

Deze waardeketen moet gericht zijn op zowel op de cure als de care en niet alleen rekening houden met het perspectief van de professioneel zorgaanbieder maar ook vanuit het perspectief van de zorggebruiker of revalidant (en zijn omgeving). Voor de inrichting van de zorg van de toekomst en de rol van technologie is het nodig niet alleen de zorggebruiker te betrekken bij de zorgwaarde-cyclus, maar ook de informele zorg, de mantelzorgers en de vrijwilligers. Dit omdat de rol van het individu zelf steeds belangrijker en centraler wordt door de hogere prevalentie van chronische ziekten, de veranderende verhouding tussen patiënten en zorgverleners en de grotere verantwoordelijkheid die de samenleving bij de patiënt legt.  

Leefwaarde, als aansluiting bij de zorgwaarde-cyclus, is bedoeld om op een andere manier te kijken naar de kwaliteit van leven van de zorggebruiker en naar de (ondersteunende) rol die de zorg daarbij speelt of kan spelen.  De discussie begint en eindigt bij het individu en niet bij de zorg.  
 

DEEL DEZE PAGINA

© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV