Samenwerkingsverbanden


REVALIDATIEOVEREENKOMSTEN

 • Conventie 9.51 (18/02/2008)
 • Revalidatie-overeenkomst voor multidisciplinaire evaluatie van mobiliteitshulpmiddelen  (1/10/2005)
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Dankzij het werken aan samenwerkings-netwerken (intern en extern)  laat de organisatie zich typeren als een netwerkorganisatie.


Lijst van de samenwerkingsverbanden in het kader van een zorgnetwerk.

 • Transmurale Samenwerkingsovereenkomst Organisatie Beroertenetwerk Antwerpen met de dienst Neurologie UZA (23-10-2014).
 • Ziekenhuisschool de Leerexpert (erkende vestigingsplaats sinds 1/09/2014).
 • Overeenkomst tussen St. Carolus Maeyerhof vzw en RevArte ter verwezenlijking van een onderlinge samenwerking en functionele binding (29/08/2014).
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen het WZC Hof ter Schelde en RevArte ter verwezenlijking van een onderlinge samenwerking en functionele binding. (Beiden behoren tot dezelfde overkoepelende vzw MKL) (5/12/2012).
 • Overeenkomst tussen vzw GZA ziekenhuizen en vzw MKL.  Ter beschikking stelling van een Low-care nierdialysecentrum. (21/11/2012)
 • Functionele binding Sp-dienst tussen vzw GZA met zetel te Wilrijk en vzw MKL, afdeling revalidatieziekenhuis RevArte (01/11/2011)
 • Functionele binding dienst geriatrie tussen vzw GZA  met zetel te Wilrijk en vzw MKL, afdeling revalidatieziekenhuis RevArte (01/11/2011)
 • Raamovereenkomst tussen vzw GZA ziekenhuizen en revalidatieziekenhuis RevArte (01/06/2011)
 • Raamovereenkomst tussen vzw GZA en vzw MKL/RevArte - Samenwerkingsmodel Medische beeldvorming (1/12/2011)
 • Overeenkomst betreffende labofunctie (klinische biologie) tussen AZ Monica en RevArte (21/11/2011)
 • Samenwerkingsprotocol Ethisch Comité Sint-Vincentius/Sint-Jozef (nu GZA-groep) en Hof ter Schelde (nu: RevArte) (23/05/2008)
 • Samenwerkingsverband Universiteit Antwerpen, UZA en Partner-ziekenhuizen (= vzw ZNA, vzw St. Augustinus, vzw St. Vincentiusziekenhuis, vzw Monica, vzw AZ Klina, vzw MKL – Hof ter Schelde (nu: RevArte) (10/06/2006)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Monica en Hof ter Schelde (nu: RevArte) – Transmuraal zorgcontinuüm (30/03/2005)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen  Ziekenhuis AZ Klina, Brasschaat en revalidatiecentrum Hof ter Schelde (nu: RevArte) – Transmuraal zorgcontinuüm (22/03/2005)
 • SEN Vlaams platform NAH   (operationele opstart sinds 2004)
 • Samenwerkingsverband NAH provincie  Antwerpen (8/04/2002)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de Palliatieve Eenheid Sint-Camillus (nu > Woonzorggroep van GZA ziekenhuizen Antwerpen) en de vzw MKL
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen het UZA en Hof ter Schelde (nu: RevArte) Transmuraal zorgcontinuüm (11/04/2000)
 

Wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met kennisinstellingen:

Revalidatieziekenhuis RevArte vindt ontwikkeling in de zorg belangrijk. Daarom participeren we in wetenschappelijk onderzoek. Dit in samenwerking met de universitaire associaties:
 • Samenwerking met University Colleges/hogescholen: Thomas More Antwerpen (Departement Toegepaste Psychologie, Departement Logopedie);  Plantijn Hogeschool (Departement Verpleegkunde, Departement Ergotherapie); Artevelde Hogeschool Gent (Departement Logopedie, Departement Ergotherapie); Hogeschool Odisee Gent; Karel de Grote Hogeschool Antwerpen (departement  verpleegkunde)
 • Samenwerking met Universiteit Antwerpen (Faculteit Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Faculteit Geneeskunde), KULeuven (Faculteit Psychologie, Faculteit Revalidatiewetenschappen), Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Revalidatie en Kinesitherapie)
 

PATIENTVERENIGINGEN

Revalidatieziekenhuis RevArte is momenteel bezig om samenwerkingsverbanden uit te bouwen met patiëntverenigingen. Dit past ook in ons actieplan rond het verhogen van de patiëntenpartcipatie.
Officiële samenwerkingsverbanden worden hieronder binnenkort opgesomd.
 
Samenwerking wordt gedefinieerd als volgt: “Samenwerking veronderstelt een wisselwerking tussen beide partijen. Men wisselt ideeën, middelen en mankracht uit om samen tot betere resultaten te komen.” Gielen en collega’s (2010)
Samenwerkingsvormen zullen vermeld worden als:
1. RevArte verwijst door naar de vereniging en/of deelt systematisch folders van de vereniging uit aan patiënten. 
2. De vereniging geeft advies over de inhoud, het gebruik en de leesbaarheid van ziekenhuisbrochures.
3. De vereniging informeert en ondersteunt individuele lotgenoten in het ziekenhuis.
4. De vereniging informeert en ondersteunt lotgenoten in groep in het ziekenhuis.
5. De vereniging werkt mee aan wetenschappelijke activiteiten van het ziekenhuis.
6. De vereniging geeft advies over het afdelingsbeleid.
7. De vereniging geeft advies over het ziekenhuisbeleid.
8. De vereniging geeft advies over de inrichting van een wachtkamer of een andere ruimte.
9. De vereniging behoort tot een patiëntenpanel, een advies- of patiëntenraad waarop het ziekenhuis systematisch een beroep doet.
10. De vereniging bezoekt het ziekenhuis incognito en beoordeelt bepaalde zaken om inzicht te krijgen in de zorg- en dienstverlening (mystery guest).
11. RevArte bevraagt de vereniging systematisch over positieve punten, knelpunten en mogelijke oplossingen, op schriftelijke wijze. Het ziekenhuis koppelt de resultaten terug en houdt er rekening mee.
 
Deze lijst is gebaseerd op Castro, E.M., Gielen, P., Vanhaecht, K., Sermeus, W. & Van Regenmortel, M. (2015). Bevraging over de samenwerking tussen patiëntenverenigingen en ziekenhuizen. Leuven: KU Leuven. [Ongepubliceerde vragenlijst]
 

 

DEEL DEZE PAGINA


revalidatieziekenhuis revarte revalidatie
© 2024 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV