Vrijheidsbeperkende dwangmaatregelen

 

Visie

Vrijheidsbeperkende dwangmaatregelen zijn maatregelen om tijdelijk de bewegingsvrijheid te beperken vaak door fixatie. We maken een onderscheid in fysieke en scheikundige fixatie.
 • Fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen verstaan we interventies waarbij de normale toenadering tot het lichaam verhinderd worden waarbij de patiënt dit niet zelf kan verwijderen. Voorbeelden zijn: het “vastbinden” van lichaamsdelen aan een vast voorwerp, blokkeren van toegangsdeuren, gebruik van pyama’s die toegang tot lichaamsdelen verhinderen, of het fysiek tegenhouden of dwingen van personen, een stoel of zetel met voorzettafel, een verpleegdeken, fixatiegordel, onrusthekkens,…. Eveneens een gesloten afdeling behoort tot de fysieke fixatie.
 • Scheikundige fixatie is het toedienen van medicatie aan patiënten of bewoners om hun bewegingsvrijheid te beperken. Voorbeelden zijn: medicatie (neuroleptica, anxiolytica, sedatieve medicatie) om het gedrag te controleren of te beheersen.
 
Revalidatieziekenhuis RevArte streeft naar een fixatiearm beleid dat gezien wordt als een tijdelijke uitzonderingsmaatregel.   
In het algemeen zijn vrijheidsbeperkende dwangmaatregelen van een patiënt enkel gerechtvaardigd in geval van:
 • een (dreigend) risico is op beschadiging van de fysieke en/of psychische integriteit van de patiënt of die van anderen.
 • een risico is op onderbreking van levensnoodzakelijke behandeling.
 

Beleid

Bij de beslissing tot het instellen van de fixatiemaatregel wordt rekening gehouden volgende elementen:
 • Respect voor de patiënt
 • Patiëntgerichte individuele benadering
 • Alternatieve maatregelen worden eerst overwogen
 • Deskundigheid in het uitvoeren van de interventies
 • Continu multidisciplinair overleg in functie van de revalidatiedoelestellingen
 • Naaste omgeving wordt betrokken
 • Informatie, educatie aan en regelmatige communicatie met patiënt en familie is primordiaal
 • Evaluatie en eventueel bijsturing
 • Notitie in het patiëntdossier
 
 

Aanpak

Procedures m.b.t. vrijheidsbeperkende maatregelen zijn beschikbaar voor de medewerkers. In de procedures wordt het beleid en aanpak met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen duidelijk omschreven. Deze procedures zijn een hulpmiddel om zorgverleners te ondersteunen om op een ethische en professioneel verantwoorde manier om te gaan met de beslissing tot het instellen of opheffen van een vrijheidsbeperkende maatregel.
 
Er wordt een  patiëntinformatiebrochure ontwikkeld om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen bespreekbaar te maken met patiënt en familie.

DEEL DEZE PAGINA

© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV