05-09-2017 Wereld Dwarslaesiedag en RevArte

di 29-08-2017

Op dinsdag 5 september 2017 was het Wereld Dwarslaesiedag
Als revalidatieziekenhuis RevArte, met een specialisatie in onder andere dwarslaesie, werd op deze dag extra aandacht geven aan de aandoening dwarslaesie.  

PROGRAMMA:
12.00u. gastspreker 
13.00u. gezamenlijke maaltijd  
 
revalidatieziekenhuis revarte wereld dwarslaesiedag

 
De opbrengst is integraal naar onderzoek en preventie van dwarslaesie.
Verder was het ook een uitgelezen kans om  (ex)-revalidanten  de mogelijkheid te bieden om elkaar nog eens te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en herinneringen op te halen. 
 

Waarom een bewustwordingsdag?  

De Wereldorganisatie voor Ruggenmergletsels (ISCOS) is de organisator van de Bewustwordingsdag op 5 september. De organisatie ISCOS werd gesticht in Engeland in de naloop van de Tweede Wereldoorlog, wordt op dit ogenblik voorgezeten door de Belgische Professor Dr. Jean Jacques Wyndaele en telt duizenden leden, verspreid over de ganse wereld. Ze heeft een officiële adviserende functie bij de Wereldgezondheid organisatie, beoordeelt en steunt onderzoek en geeft richtlijnen en suggesties voor aanpak aan gezondheidsinstanties en politici.
Het doel van de bewustwordingsdag is om iedereen bewust te maken van wat een ruggenmergletsel inhoudt. ISCOS wil daarnaast aandacht vragen voor preventie en onderzoek en wil tenslotte beklemtonen dat dit alles heel veel vraagt van de betrokkene, zijn omgeving en de maatschappij.
De langdurige revalidatie, die best in gespecialiseerde centra plaatsvindt, vraagt veel wilskracht en doorzettingsvermogen van de patiënt en stelt hoge eisen aan de zorgverstrekkers. Een bijzondere rol speelt de omgeving van het slachtoffer (partner, naaste familie, vrienden). Bijvoorbeeld het hertekenen van de rol van partner of geliefde naar ook verzorgende, vergt erg veel en partners en andere mantelzorgers verdienen steun en waardering. Ook van de maatschappij wordt veel verwacht: gebouwen en openbaar vervoer moeten toegankelijk zijn, gespecialiseerde centra moeten worden gefinancierd, tegemoetkomingen moeten worden uitgekeerd, hulpmiddelen moeten worden vergoed, enz.
Met deze bewustwordingsdag wil men ook aantonen dat een volgehouden aandacht voor onderzoek en de oprichting en financiering van gespecialiseerde centra hun vruchten afwerpen. Onderzoek, gesteund door grote internationale fondsen, heeft geleid tot een beter begrip van wat er gebeurt op de plaats van het ruggenmergletsel en hoe dit gunstig beïnvloed zou kunnen worden met medicatie. Veel aandacht gaat naar het onderzoek van het gebruik van stamcellen en er zijn beloftevolle toenames van kennis, maar er is nog geen mogelijkheid tot genezing na een ruggenmergletsel. Gespecialiseerde centra werken met elektrische stimulatie om functies te versterken of over te nemen en beginnen te oefenen met robotarmen of Exoskeletons.
 
DELEN
© 2021 RevArte | Alle rechten voorbehouden. Designed by MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV